پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۸۰۸ شناسه:
كاظم وادي زاده دانشجو:
تاثير پديده دام پانزي بر عملكرد شركت‌هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
ponzi scheme impact on the perf ormance companies in the tehran stock exchange عنوان انگليسي:

ضرورت و اهميت ازريابي عملكرد و همچنين معيارهاي درست و مناسب براي ارزيابي مذكور ايجاب مي‌كند؛ عوامل موثر بر عملكرد نيز مورد توجه قرار گيرد. محققان و صاحبنظران عوامل متعددي را كه عملكرد شركت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهند يا انتظار مي‌رود تحت تاثير قرار دهد، شناسايي، ارزيابي و تاثير آنها را اندازه‌گيري كرده‌اند. يعني به نوعي به ريشه‌هاي عوامل تاثير گذار پرداخته‌اند. سالهاست موضوعي گريبانگير بسياري از شركت‌ها شده است، كه در ادبيات مالي و اقتصادي به پديده پانزي معروف شده است. به اين معني كه شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري و گذران امور خود دست به استقراض مي‌زنند اما بازده سرمايه گذاري‌هاي انجام شده تكافوي هزينه‌هاي تامين مالي را ندارد، لذا براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي‌ها، شركت مجددا به استقراض روي مي‌‌آورند. با بالارفتن بدهي‌ها، نرخ استقراض ( به تبع افزايش ريسك شركت و توازن ريسك و بازده) نيز افزايش مي‌يابد. تسلسل اين فرايند موجب گرفتاري شركت‌ها در دام پانزي شده و در نهايت چنانچه تدبيري براي آن انديشيده نشود، موجب ورشكستگي شركت‌ها مي‌شود.

در اين پژوهش برآنيم شركت‌هاي گرفتار در دام پانزي را شناسايي و تاثير اين پديده بر عملكرد آنها را مورد ارزيابي قرار گيرد.

چکيده:

نسبت Q توبين - نسبت بازده اقتصادي -- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام -پديده پانزي (Ponzi Scheme)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.