پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۸/۲۵ دفاع:
۲۸۰۰ شناسه:
صديقه كريم پور دانشجو:
كيفيت نوشتار دانشجويان،كاربرد آموزش تلويحي و آشكار براساس ژانر عنوان فارسي:
EAP Student's Writing Quality: An Implication of Explicit and Implicit Genre-Based Instruction عنوان انگليسي:

In recent years, composition practitioners have seen increased emphasis being placed on the notion of genre and genre-based pedagogy in English language teaching. Genre theory and research provide teacher educators with a more central role in preparing individuals to teach second language writing and to confidently advise them on the development of curriculum materials and activities for writing classes. The essential advantage of the genre-based approach over other writing pedagogies for L2 writers is that emphasizing the notion of genre promotes L2 writers’ understanding of the relationship between the communicative purpose and the features of text at every discourse level (Johns, 1997). With regard to the benefits of genre knowledge, there have been ongoing debates in pedagogical practices associated with genre in various educational contexts. However, there have been few studies, especially experimental studies which examine the impact of treatments of genre-based instruction. In order to establish a solid base for the genre-based instruction in the EFL curriculum, the purpose of the present study is to examine medical students’ writing quality through analyzing the impact of explicit, implicit, and no-formal genre-based instruction of one type of medical genre, case presentation genre, in EAP context. Due to the importance of providing writing instructions for the students of medicine and the lack of literature in analyzing the impact of different treatments of genre-based instruction, the researcher tries to address this problem and takes a genre-based approach through writing practice, to examine the impacts of two instructional treatments on medical students’ writing quality and development.

چکيده:

Genre-Genre-based Instruction-Explicit-Implicit

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
Journal of Modern Research in English Language Studies دكتر سيد محمد علوي، دكتر مجيد نعمتي، صديقه كريم پور The Impact of Genre-Based Instruction Treatments on EAP Students’ Writing Quality داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.