پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۷۹۰ شناسه:
نگار نادربيگي دانشجو:
تاثير تمرينات هوازي و پرشدت تناوبي بر سطوح آيريزين و هورمون رشد پلاسما در زنان جوان فعال عنوان فارسي:
The Effect of Aerobic and HIIT Exercises on Plasma Level of Irisin and GH in Active Women عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين تحقيق برسي سطوح سرمي آيريزين و هورمون رشد در دو شدت تمرين هوازي با 65 تا 75% MHR و تمرينات HIIT در يك جلسه تمريني بر روي زنان جوان و سالم و فعال ميباشد. مقايسه و برسي ارتباط بين آيريزين و ميزان ترشح هورمون رشد نيز مدنظر است.

چکيده:

هوازي، پرشدت تناوبي، آيريزين، هورمون رشد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.