پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۷۸۸ شناسه:
معصومه سادات شكراللهي دانشجو:
انتخاب تكنولوژي دسترسي راديويي در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم عنوان فارسي:
Radio access technology selection for Heterogonous 5G networks عنوان انگليسي:

چكيده:

با پيشرفت روزافزون انواع تكنولوژي هاي بي سيم مخابراتي و ورود نسل پنجم, نياز كاربران به دريافت خدمات با بهترين كيفيت و كمترين هزينه, افزايش يافته است.

هنگامي كه كاربر در يك شبكه ناهمگن مخابراتي كه شامل تكنولوژي هاي متنوع 3G,3GPP, LTE, WIFI, WIMX, 5G,… است, قرار بگيرد, بايد بهترين تكنولوژي دسترسي راديويي را براي وصل شدن انتخاب كند. اين انتخاب بايد به گونه اي باشد كه يكي از موارد نرخ داده بالا, هزينه كم, بازده بالا و... را فراهم كند.

در اين پروژه ما ابتدا يك شبكه ناهمگن شامل 3G و WIFI را در نظر گرفته, و سپس در مرحله بعدي شبكه 5G يا به عبارتي امواج ميليمتري را نيز وارد مي كنيم. در ادامه مواردي چون بازده, ظرفيت هر دكل, و فاصله كاربر تا دكل را براي هر كدام از RAT هاي موجود محاسبه مي كنيم. با بررسي نتايج به دست آمده و نمودارهاي حاصل, اولويت انتخاب RAT توسط هركاربر مشخص خواهد شد.

همچنين در اينجا فرض كرديم شبكه كاربر-محور است.

كلمات كليدي: شبكه هاي ناهمگن, تكنولوژي هاي بي سيم, انتخاب شبكه دسترسي راديويي

چکيده:

شبكه هاي ناهمگن, تكنولوژي هاي بي سيم, انتخاب شبكه دسترسي راديويي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود محمدطاهري استاد راهنما:
دکتر وحيد شاه منصوري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.