پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۷۸۳ شناسه:
محمد علوي نژاد دانشجو:
شناسايي دلايل و پيامدهاي انتصابات گسترده سياسي در سازمان (مطالعه موردي شهرداري تهران ) عنوان فارسي:
Identifying the Reasons and Consequences of Extensive Political Appointments in the Organization (Case Study of Tehran Municipality) عنوان انگليسي:

چكيده

انتصابات گسترده سياسي در سازمان‏هاي دولتي يكي از اصلي ترين مشكلات جامعه ما در حوزه مديريت سازمان‏ها مي‏باشد. انتصابات سياسي از آنجا كه عموما همراه با عدم شايسته سالاري و در نظر نگرفتن سوابق فردي و حرفه اي افراد است باعث اضمحلال سازمان‏ها و افت عملكرد و كارايي آنها مي‏شود. اين پژوهش مي‏كوشد تا به بررسي علل انتصابات گسترده سياسي در سازماني نظير شهرداري تهران بپردازد. اصلي ترين اهداف اين پژوهش دو دو حوزه علل و پيامدهاي انتصابات گسترده سياسي در شهرداري تهران قابل بحث است. اين پژوهش به لحاظ هدف در رده پژوهش‏هاي بنيادين قرار گفته و به لحاظ شيوه گردآوري داده يك پژوهش كيفي به حسابم مي‏آيد. ابزار اصلي جمع آوري داده در اين پژوهش به صورت اسنادي و ميداني بوده است. پژوهشگر ضمن بررسي اسناد مربوط به فساد اداري در شهرداري تهران به مصاحبه با 20 نخبه پرداخته است و مصاحبه‏ها با استفاده تكنيك تحليل تم تحليل و بررسي شده اند. پس از كدگذاري اوليه مصاحبه‌ها و اسناد بررسي شده، دسته‌بندي كدهاي مختلف در قالب ‏‏مضمون‏ها‏ي اوليه انجام‌شده است. ‏‏در پايان اين مرحله درمجموع 5 مضمون اصلي و 21 مضمون فرعي و يك مضمون متفرقه به دست آمد. همچنين بعضي از موارد ارتباط چنداني با هدف محقق از مصاحبه‏ها نداشته و حذف گرديدند. مضامين اصلي شناسايي شده شامل عوامل اقتصادي، سياسي، سازماني، شغلي و عوامل فردي مي‏باشند.

چکيده:

انتصابات سياسي - بي طرفي سياسي-نظام تاراج- دوگانگي سياست و اداره - شايستگي اداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا طالقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.