پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۶۶ شناسه:
رعنا آگاه تهراني دانشجو:
اثربخشي بازي هاي حسي و حركتي خانواده محور با عروسك هاي دستي بر مهارت هاي كلامي و تعاملات اجتماعي كودكان خودمانده عنوان فارسي:
The Effectiveness of Family Based Sensory-Motor Games with puppets on communication and Social Interaction of Autistic Children عنوان انگليسي:

خودماندگي يكي از انواع اختلالات فراگير رشد است كه مشخصه اصلي آن عبارت است از رشد نابهنجار يا مختل قابل توجه در ارتباط ، تعامل اجتماعي و محدوديت چشمگير فعاليتها و علايق. در اين اختلال تعامل اجتماعي به شدت و به شكلي ديرپا آسيب مي بيند. كودكان خودمانده الگو هاي رفتاري و علايق و فعاليت هاي كليشه اي تكراري و محدود دارند. ممكن است نوعي اشتغال فكري گسترده با يك يا بيش از يك الگوي علاقه ي كليشه اي و محدود كه از لحاظ شدت و يا تمركز نابهنجار است وجود داشته باشد(انجمن روانپزشكي آمريكا ، 2000) يكي از اختلالاتي كه در آن درك و ابراز حالات هيجاني و بازشناسي جلوه هاي هيجاني با كاستي همراه است وبه تبع آن ارتباطات و مهارتهاي اجتماعي مطلوب نيست اختلال خودماندگي مي باشد(ناسه ،2010).

شيوع اختلال خودماندگي به دلايل مختلفي در حال افزايش چشمگير است. در اوايل دهه اخير سال 2000 شيوع اختلال خودماندگي 1 در 335 نفر برآورد گرديد (يرگين، رايس، كاراپور و مورني ، 2003) ليكن اين ميزان در سال هاي اخير رو به افزايش بوده است و به ويژه با در نظر گرفتن طيف اختلال خودماندگي 1در 150 نفرافزايش يافته است (مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها ، 2007)

افراد با اختلال اوتيسم قادر به ايفاي نقش هاي اجتماعي و مهارت هاي تجربي نيستند و در تجربيات ارتباطي قادر به استفاده از ابزارهاي كلامي و اشكال غيركلامي نيستند.

اهميت بهره‏مندي از مهارت هاي اجتماعي در بروز رفتارهاي سازش يافته در سال هاي اخير با جلب توجه پژوهشگران به فرد، داراي دستاوردهاي قابل تأملي در اين حيطه گرديده است به طوري كه نتايج پژوهش هاي فراواني از تأثير چشمگير ارائه برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعي در كاهش ميزان بروز و درمان اختلال هاي رفتاري متعدد حكايت دارد.

چکيده:

خود ماندگي-تعاملات اجتماعي- مهارت هاي كلامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامعلي افروز استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سوگند قاسم زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.