پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۶۴ شناسه:
محمدهادي فرصادي دانشجو:
بررسي اثر شدت رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند مكان مطالعه موردي شهر شيراز عنوان فارسي:
the effect of social networks on the image of City in the minds of the audience عنوان انگليسي:

شهرهاي بزرگ دنيا از مفهوم سيتي برندينگ براي جذب مخاطب به خوبي استفاده مي كنند. اما در ايران اين فعاليت به خوبي انجام نمي شود. شاخص هاي متعددي براي شهرهاي برند شده در دنيا تعريف شده و هر ساله مورد ارزيابي قرار مي گيرد، در اين تحقيق شاخص ها توسط مخاطبين ايراني در شبكه هاي اجتماعي مورد ارزيابي قرار مي گيرد، براي يكي از شهرهاي ايران نيز اين شاخص ها اندازه گيري و مقايسه مي شود و در نهايت پيشنهاداتي در قالب نتيجه گيري از تحقيق درباره تاثير شبكه هاي اجتماعي بر تصوير ذهني مخاطب از برند يك مكان ارايه مي شود.

چکيده:

برند ، سيتي برندينگ، تصوير برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.