پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۷۵۰ شناسه:
گلميس ميرزارزاز دانشجو:
فراتحليل پيشايندهاي سكوت سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور عنوان فارسي:
The meta-analysis of organizational Silence antecedents in national scientific journals(Iran 2009-2016) عنوان انگليسي:

يكي از موانع مهم در موفقيت برنامه ها و اهداف سازمان، فقدان اطلاعات، فقدان اعتماد و فقدان آن چيزي است كه پژوهشگران آن را سكوت سازماني نام نهاده اند كه عبارتست از خودداري از بيان ايده ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشكلات سازماني ، سكوت سازماني "Organizational Silence"پديده‌اي است كه در آن كاركنان سازمان به دلايل مختلف از اظهار نظر در مورد مسايل سازمان خودداري كرده و سكوت اختيار مي‌كنند. اين پژوهش ضمن پرداختن به مفهوم پديده سكوت به بررسي فرا تحليل پيشايندهاي مؤثر تحقيقات انجام گرفته در زمينه سكوت سازماني و جامعه مورد بررسي مقالات علمي-پژوهشي انجام شده در ايران در زمينه سكوت سازماني از سال 1388 تا 1396 مي باشد و بطور دقيق تر اين جامعه شامل مقالات منتشر شده در مجلات و نشريات معتبر داخلي چون مگ ايران ، نور مگز و سيد(مطالعات جهاد دانشگاهي) است. با بررسي فرا تحليل موضوع سكوت سازماني در اين پژوهش ميتوان از مضرات سكوت سازماني به محدود كردن اثربخشي تصميم گيري هاي سازماني و فرايندهاي تغيير در ارتباط ، مشكلي كه هم اكنون گريبان گير سازمان هاست و همچنين بررسي اندازه اثر متغيرها ، از ايجاد اين پديده مخرب در سازمان ها تا حد امكان جلوگيري بعمل آورد.

چکيده:

سكوت سازماني ،سكوت مطيع، سكوت تدافعي، سكوت نوع دوستانه ، عوامل سكوت سازماني ، فرا تحليل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.