پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۷ ساعت ۱۲:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۲۷۴۹ شناسه:
علي بختياري دانشجو:
مقايسه پيش‌بيني شاخص سهام با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و رگرسيون بردار پشتيبان ( srv) عنوان فارسي:
Comparison of the results of prediction of Tehran Stock Exchange index using Neural Networks (NNs) and Support Vector Regression (SVR) عنوان انگليسي:

پيش‌بيني شاخص سهام يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي شركت‌هاي مالي و سرمايه‌گذاران خصوصي در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري است. با وجودي كه تكنيك‌هاي بسياري براي پيش‌بيني شاخص سهام استفاده شده، ايجاد يك مدل پيش‌بيني مناسب براي شاخص سهام هنوز مسئله‌اي جذاب است، زيرا حتي كوچك‌ترين بهبود در دقت پيش‌بيني مي‌تواند تأثير مثبتي بر سرمايه‌گذاري داشته باشد.

در اين پايان‌نامه، به كمك شبكه عصبي يك مدل براي پيش‌بيني شاخص سهام پيشنهاد شده و نتايج آن با تكنيك SVR مقايسه شده است. در اين مدل مزايايي مانند يادگيري سريع، قابليت تعميم‌پذيري معقول، پارامترهاي كم و همگرايي ضمانت‌شده در مسائل تصميم‌گيري مورد نظر بوده است تا مدلي كارآمد به دست آيد.

چکيده:

پيش بيني شاخص سهام، شبكه هاي عصبي، رگرسيون بردار پشتيبان، بورس اوراق بهادار تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.