پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۷۴۶ شناسه:
فتح اله شعباني دانشجو:
نقش هجينگ (بيمه نوسانات نرخ ارز) در صادرات كالاهاي غير نفتي عنوان فارسي:
The Role Of Hedging In The Non-Oil Exports عنوان انگليسي:

پوشش خطرات ناشي از تغييرات و نوسانات نرخ ارز يكي از مهمترين دغدغه هاي اصلي تجار و فعالان حوزه تجارت خارجي است. در اغلب كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه اين مهم با روشهاي مختلفي از جمله هجينگ مستقيم و متقاطع (در بخش داراييهاي مالي) و معاملات آتي، اختيار، سلف و ... (در بخش معاملاتي و تجاري) و با بهره مندي از ابزارها و آپشن هاي قابل دسترس و ارائه شونده از طريق نهادها و ساختارهايي نظام مند و سازمان يافته مانند بازارهاي فاركس، ارزهاي الكترونيكي، بورسهاي كالايي، شركتهاي بيمه اي، بانكها و به خصوص اگزيم بانكها و صندوقهاي ضمانت و ...، تحقق يافته است. در ايران به غير از خدمات بسيار محدودي كه از طريق بانك توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات (برخي خدمات مشابه نيز از طريق معاملات آتي سكه طلا قابل حصول است)در اين زمينه ارائه مي گردد، عملا در اين خصوص اقدام جدي صورت نگرفته است. طي يك دهه گذشته نوسانات نرخ ارز يكي از اصلي ترين عوامل بحران ساز و چالش برانگيز در عرصه اقتصاد ملي و به ويژه حوزه تجارت خارجي بوده است، لذا لزوم توجه ويژه به آثار مستقل اين نوسانات در حوزه صادرات خصوصاً صادرات كالاهاي غير نفتي (بخش صادرات نفت عموما مستقل از بسياري مولفه هاي متعارف اثر گذار بر تصميمات تجاري عمل مي نمايد) و پيامدها و آثار متقابل پوشش خسارات ناشي از اين نوسانات و نااطمينانيهاي حاصل از آن، بيش از پيش ضرورت يافته است. اين پژوهش برآن است تا ضمن بررسي رابطه هجينگ نوسانات نرخ ارز با اين بخش از صادرات كشور، كيفيت اين ارتباط و ضرورتهاي احتمالي پرداختن بدان را در قالب يك مطالعه علمي و نسبتا قابل اتكاء تبيين نمايد.

چکيده:

هجينگ، نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز، صادرات، كالاهاي غير نفتي، تجارت خارجي، معاملات آتي، سلف، معاملات اختيار، داراييهاي مالي، بيمه،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قهرمان عبدلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.