پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۷۴۱ شناسه:
شاهرخ فرمانفرمائي دانشجو:
اثرات نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجي : كالاهاي غير نفتي در ايران عنوان فارسي:
The Effect of the Exchange Rate Fluctuation on Foreign Trade : NOn-Oil Goods in Iran عنوان انگليسي:

با توجه به اينكه صادرات غير نفتي بعنوان يك استراتژي رشد و توسعه اقتصادي در بسياري از كشورها مطرح بوده و يك ضرورت به شماره آمده و با توجه به موثر بودن عوامل بسيار بر صادرات ، لذا ضرورت تحقيق پيرامون اثر نوسانات ارزي بر حجم تجاري خارجي كالاي غير نفتي را نمايان مي نمايد

چکيده:

نوسانات - نرخ ارز - تجارت خارجي - رشد - توسعه - اقتصادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قهرمان عبدلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.