پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۷۳۷ شناسه:
عليرضا تقي زاده دانشجو:
بررسي رابطه بين محدوديت مالي و عملكرد رقابتي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The Effect of Financial Constraints on Performance of manufacturing Firms عنوان انگليسي:

پژوهش پيش رو با هدف بررسي تاثير موضوع توان وام گيري شركت ها و نيز ميزان دسترسي انها به بازارهاي رقابتي در راستاي اخذ نرخ وام گيري بهتر در عملكرد شركت ها مي باشد.

يافته هاي اين تحقيق با هدف ترغيب شركت ها به موضوع دقت به مسئله قدرت وام گيري به علت اينكه اين موضوع با بررسي هاي تحقيق جاري توانايي شركت در زمينه عملكرد مطلوب شركت در بازارهاي رقابتي را دستخوش تغييرات منفي قرار مي دهد،مي باشد.

مثلا در اين زمينه با تشويق شركت ها در زمينه ذخيره سازي جريانات نقد داخلي با هدف بهره گيري از عملكرد مالي و نيز رقابتي بهتر در اينده در زمره يافته هاي اين تحقيق مي باشد.

نتايج تحقيق پيش رو نشان ميدهد در شركت هايي با محدوديت مالي بيشتر احتمال بيشتري وجود دارد كه آنها اقدام به افزايش قيمت نموده و اين موضوع سبب ضعيف شدن عملكرد انها مي گردد.به عبارت ديگر، موضوع قيمت گذاري به عنوان يك متغير واسطه سبب ارتباط بين محدوديت شركت در زمينه گرفتن وام و عملكرد شركت ها مي گردد.

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير توان وام گيري شركت بر عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.داده هاي تحقيق پيش رو استخراج شده از شركت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 1390-1394 مي باشد.

چکيده:

بازار محصول، عملكرد شركت،عملكرد مالي،توان وام گيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.