پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۳۱ شناسه:
عليرضا جراحي خامنه دانشجو:
بررسي عوامل موثر در برندسازي اماكن ورزشي عنوان فارسي:
The investigation of factors affecting branding of the sports venues عنوان انگليسي:

ساختمان ها كهنه ويران مي شوند ،ماشين ها از كار مي افتند ،مردم مي ميرند اما برند ها هميشه مي مانند.

بي شك خلق يك برند قدرتمند مستلزم تدبير استراتژي هاي بلند مدت است و اين استراتژي هاي بلند مدت هستند كه عملكرد برند و بازگشت مناسب سرمايه را براي شركت رقم خواهند زد. در دنياي امروز و با گسترش اطلاع رساني، هر حركت و تصميم گيري سازمان، توسط برند آن سازمان مورد ارزيابي قرار مي گيرد و موفقيت و شكست سازمان ها با برندآن نمايان مي شود.امروزه برند سرمايه ي بسياري از كسب و كارها محسوب مي گردد.ارزش و اعتبار يك سازمان و يا شركت چندين برابر ارزش دارايي مشهود و قابل رويت آن است.(عباسي،ايرانمنش،1391)اگر يك شركت بتواند يك برند قوي ايجاد كند، مي تواند مشتريان را جذب كرده و موانعي را در مقابل رقبا ايجاد كند.برندسازي براي شركت ها اين امكان را فراهم مي كند كه خدمات و يا محصولات خود را از خدمات و محصولات رقبا متمايز كنند.بنابراين شركت ديگر نيازي ندارد تا تنها از طريق قيمت رقابت كند(برودرز و ژو 2002).

در واقع مي توان گفت شركت يا اماكن ورزشي نيز با ايجاد برند به طور طبيعي، حجم يا تقاضاي ثابت خود را افزايش مي دهند.ايجاد برند براي اماكن ورزشي باعث ثبات تقاضا مي شود و صرفه ي اقتصادي ايجاد مي كند.همچنين مي توان گفت اماكن ورزشي داراي برند، مي توانند نسبت به رقباي بدون برند خود، خدمات ورزشي را با قيمت بالاتري عرضه كنند.بنابراين در اين زمان كه فضاي رقابتي بين اماكن ورزشي شديد تر شده است و متقاضيان استفاده از باشگاه ها و دوست داران ورزش افزايش يافته،آن دسته از اماكني كه به شرايط كنوني خود قانع بوده و دل را به حاشيه امن خود خوش كرده اند،آمادگي رويارويي با موقعيت جديد و فشارهاي ايجاد شده در محيط رقابتي را ندارند و شانسي براي بقا نخواهند داشت.

بنابراين شناسايي عوامل موثر بر برندسازي اماكن اين امكان را به صاحبان و ذي نفعان مي دهد تا با شناسايي نقاط قوت خود و تلفيق و استفاده از عوامل موثر بر برندسازي شناخته شده در اين پژوهش به جايگاه امن تري در بازار رقابت دست پيدا كنند.همچنين در راستاي ايجاد برند براي اماكن،اين روند منجر به ايجاد خدمات با كيفيت بالاتر و بهتر مي شود و اين عامل سبب رضايت دوست داران ورزش و ورزشكاران نيز خواهد شد.

چکيده:

برند ، عملكرد برند ، برندگرايي ، لوگو ، تصوير برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي خادمي گراشي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.