پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۲۶ شناسه:
سيدمحمد موسوي نظري دانشجو:
بررسي مديريت تعامل مشتري در نمايشگاه تجاري (مورد مطالعه: نمايشگاه صنعت ساختمان تهران سال ۹۷) عنوان فارسي:
survey on customer engagement at trade shows عنوان انگليسي:

در كسب و كارهاي B2B مهم ترين كانال ارتباطات بازاريابي نمايشگاه هاي تجاري است. در اين كانال كمتر تحقيق شده ي ارتباطات بازاريابي عاملي وجود دارد كه يا مشتري را به نمايشگاه بعدي مي كشاند يا قصد خريد را در وي مي پروراند و آن هم تعامل مشتري يا به لاتين Customer Engagement است. هدف اين تحقيق نيز بررسي مديريت تعامل مشتري در نمايشگاه صنعت ساختمان مي باشد. براي بررسي اين هدف از مدل اسپرنگ ماكوي استفاده شده است كه سه متغير خواسته هاي بازديدكنندگان، عملكرد درك شده و رضايت كلي را شامل مي شود. با طراحي پرسشنامه شامل 26 سوال از 180 نفر از بازديدكنندگان در مورد اين سه متغير در دو مرحله (يكي پيش از ورود به نمايشگاه و ديگري 2 هفته بعد از اتمام نمايشگاه) سوال پرسيده شد. با بررسي اطلاعات بدست آمده به اين نتيجه رسيديم كه نمايشگاه صنعت ساختمان با وجود اينكه صنعتي سنتي در حوزه تبليغات و ترويج كسب و كارها قلمداد مي شود اما بازديدكنندگان از غرفه هايي كه تعامل مشتري در راس امورشان بود رضايت بيشتري داشتند و قصد خريدشان بيشتر از ساير غرفه ها بود.

چکيده:

تعامل مشتري، نمايشگاه صنعت ساختمان، بازديدكنندگان از نمايشگاه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.