پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۲۷۱۶ شناسه:
رضا رحماني دانشجو:
يكنواخت سازي انتقال حرارت با جت نانوسيال روي قطعه در حضور ميدان مغناطيسي دو قطبي عنوان فارسي:
Heat flux uniformity by the use of nanofluid jet with present of magnetic dipole عنوان انگليسي:

هدف پروژه به بررسي بهينه سازي انتقال حرارت در جريان جت نانوسيال مغناطيسي

بر روي صفحه و در حضور ميدان مغناطيسي دو قطبي و پيدا كردن حالت بهينه مي پردازد.

در اين كار، اثر پارامترهاي عدد رينولدز و محل قرارگيري و قدرت دوقطبيها غلظت نانو سيال روي ضريب انتقال حرارت صفحه بررسي خواهد شد

به طور خلاصه موارد زير مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

بررسي تاثير عدد رينولدز بر روي توزيع انتقال حرارت در حضور ميدان مغناطيسي

بررسي تاثير قدرت ميدان مغناطيسي بر روي توزيع انتقال حرارت

بررسي تاثير چيدمان دو قطبيهاي مغناطيسي بر روي توزيع انتقال حرارت

بررسي غلظت نانو سيال ها بر روي توزيع انتقال حرارت

چکيده:

جت نانو سيال , ميدان مغناطيسي , انتقال حرارت ,بهينه سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد كوثري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.