پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۷۱۲ شناسه:
ايمان پورمقرري دانشجو:
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري در شركت هاي صنعتي دانش بنيان(مورد مطالعه: شركت هاي صنعتي دانش بنيان شهر تهران) عنوان فارسي:
Investigating the Impact of Social Capital on Innovation in Knowledge Based Industries(Case study: Tehran Knowledge based Industrial Companies) عنوان انگليسي:

يكي از عوامل كليدي بقاي سازمان‌ها به ‌ويژه سازمان‌هاي دانش‌ بنيان، ارتقاي پيوسته نوآوري سازمان است. در اين سازمان‌ها نوآوري در عملكرد، سبب حفظ مزيت رقابتي و رشد و توسعه‌ سازماني مي‌‌گردد.از طرفي خلق نوآوري مستلزم برقراري ارتباطات اثربخش مي‌‌باشد . همچنين در اين سال ها شاهد رشد روز افزون شركت‌هاي دانش بنيان دركشورايران بوده‌ايم.اين شركت‌ها باتأكيد برسرمايه دانشي وارائه محصولات وخدمات نوآورانه مبتكي برفناوري‌هاي برتر، نقش با اهميتي را در رشد وتوسعه اقتصادي كشور ايفا مي نمايند . در بعضي از عناصر و مؤلفه‌ها، سيستم ملي نوآوري ايران بسيار خوب پيشرفت كرده است و مؤلفه‌هاي مربوطه به طور شايسته‌اي ايجاد شده‌اند، اما در بعضي از موارد مؤلفه‌ها سيستم ملي نوآوري ايران بسيار ضعيف است و متأسفانه در بعضي از عناصر و مؤلفه‌ها تاكنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است.لذا در اين پژوهش رابطه بين مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي و نوآوري مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

چکيده:

سرمايه اجتماعي ، نوآوري، شركت هاي صنعتي دانش بنيان .

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.