پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۱۱ شناسه:
مجيد يزداني دانشجو:
تاثير يك دوره تمرينات تناوبي شديد بر بيان ژن Nrf۲ در رت هاي مبتلا به ديابت نوع ۲ عنوان فارسي:
Effect of period of high-intensity training on the expression of Nrf2 gens in type 2 diabetes mices عنوان انگليسي:

ديابت نوع ۲ يك بيماري متابوليكي است كه ابتلا به آن به تركيبي از ژنتيك سبك زندگي و عوامل محيطي وابسته است. گونه هاي فعال اكسيژن نيز به عنوان مولكول هاي درون سلولي مهم در سيگنالينگ انسولين و اندازه گيري گلوكز عمل مي كنند. هدف از انجام اين كار پژوهشي انجام تمرينات پر شدت بر روي موشهاي ديابتي و تغييرات ژن Nrf۲ ميباشد.

چکيده:

تمرينات تناوبي شديد و ژن Nrf۲ , ديابت نوع ۲

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيروس چوبينه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحمان سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.