پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۹ دفاع:
۲۷۰۹ شناسه:
محمد سيستاني بدوئي دانشجو:
اولويت بندي موانع افزايش تماشاگران در ليگ برتر بسكتبال از ديدگاه كارشناسان عنوان فارسي:
prioritizing the barriers of increasing of spectators in the iranian bsketball super league from the perspective of experts عنوان انگليسي:

امروزه ورزش بعنوان يك صنعت درآمدزا در مجامع بين المللي شناخته شده است (هاروارد ، 1995) كه در عرصه تجارت جهاني ورزش تنها صنعتي است كه متقاضيان در ازاي تماشاي آن و نه خريد كالا يا دريافت خدمات پول پرداخت مي كند. (فريلينگ ،1997) همچنين ورزش يكي از جذاب ترين و مفيدترين فعاليت ها جهت گذراندن اوقات فراقت محسوب مي گردد كه تماشاي مسابقات ورزشي يكي از فعاليتهاي مرتبط در اين زمينه مي باشد. (فلاحي، 1387). تماشاگران به عنوان سرمايه هاي اصلي باشگاه هاي حرفه اي محسوب مي شوند كه نقش اساسي در ادامه حيات صنعت ورزش دارند، هويت باشگاه ها و ليگ هاي ورزشي در گرو حضور تماشاگران مي باشد . (الهي،1387) اين تماشاگران در اصل از جمله مشتريان سازمان هاي ورزشي هستند كه از اهداف اساسي بازاريابان ورزشي باشگاهها، تشويق و ترغيب آنها به حضور مداوم به شمار مي رود. (معماري، 1386).

پژوهشگران معتقدند حضور تماشاگران باعث ايجاد محيط يا جو اجتماعي مستقيم و زنده براي ورزشكار مي شود بصورتيكه ورزشكار بدون حضور تماشاچي قادر به ارائه بازي خوبي در رقابت نمي باشد. لذا حضور تماشاگران از اركان مهم در صنعت ورزش است . (الهي، 1387) اهميت اين موضوع با حضور 13.7 ميليون نفر در مسابقات ليگ برتر انگليس و ميانگين 36.144 نفر براي هر مسابقه روشن است (لين ،2004). آمارها در امريكا نشان مي دهند در سال 1999، 116 ميليون نفر بعنوان تماشاگر مسابقات ليگ هاي مختلف حضور داشتند. (جفري و لين ،2002) كه تماشاگران ليگ فوتبال 67 درصد و ليگ بسكتبال 54 درصد و ليگ بسكتبال زنان 35 درصد بودند. (فرانك 2000). پژوهشهاي مطالعاتي در امريكا نشان مي دهد بيش از 70 درصد مردم روزانه حداقل يك بار به مطالعه بحث در رابطه با ورزش و يا به تماشاي يك رويداد ورزشي مي پردازد. (فلاحي،1387) به طور كلي توسعه تماشاگران به عنوان موتور محركه اي براي كليه منابع درآمدي صنعت ورزش محسوب مي شود.

چکيده:

تماشاگران،ليگ برتر بسكتبال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.