پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۷۰۶ شناسه:
حامد محمدپور دانشجو:
رابطه رفتار مالياتي با هنجارهاي اجتماعي و عوامل جمعيت شناختي عنوان فارسي:
The Relationship between Tax Behavior , Social Norms and Demographic Factors عنوان انگليسي:

پس از شكل گيري مفهوم دولت رفاه در دوران معاصر،درحكومت ها براي انجام وظايف خود مانند توزيع عادلانه درآمد،تثبيت قيمت ها،رشد اقتصادي و كاهش بيكاري در قبال جامعه نياز به منابع درآمدي بيش از پيش احساس مي شود.

با مشاهده منابع درآمدي دولت ها در كشور هاي متعدد مي توان به اين موضوع پي برد كه در بين منابع درآمدي مختلف درآمدهاي مالياتي داراي درجه اهميت بالاتري هستند.در تاييد اين موضوع مي توان به نسبت 20 درصدي درآمدهاي مالياتي كل به توليد ناخالص داخلي در اكثر كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد كه نشان از اهميت بالاي سهم درآمد هاي مالياتي در عملكرد اقتصادي مناسب دولت ها دارد.

در اين راستا هر دولتي بالاخص در كشورهاي درحال توسعه، براي تامين درآمدهاي مالياتي خود با موانع و مصائب متعددي روبرو است كه در اين بين فرار مالياتي و عدم تمكين مالياتي يكي از مهم ترين موانع و مشكلات پيش روي خواهد بود؛ لذا تلاش جهت مرتفع ساختن اين مشكل، تلاشي در خور توجه است. براي انجام چنين امري، شناسايي عوامل تاثير گذار بر فرار و تمكين مالياتي و نحوه تاثير اين عوامل بر موارد مذكور مي تواند به ايجاد ديد مناسبي براي تعيين سياست هاي مناسب براي بهبود درآمد هاي مالياتي و افزايش رفاه عمومي منجر شود.

با توجه به مقدمه فوق اين تحقيق برآن است كه با بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي و هنجار هاي اجتماعي مانند سن،سطح تحصيلات،جنسيت،قوميت،مذهب و غيره بر روي رفتار مالياتي افراد جامعه به درك درستي از اين موضوع براي ارائه پيشنهادات مناسب براي بهبود مشكلات مذكور برسد.

چکيده:

رفتار مالياتي،ماليات،اقتصاد رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قهرمان عبدلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.