پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۷۰۲ شناسه:
طاهره محمدحسني دانشجو:
بررسي روند توسعه مدل كسب و كار در چارچوب مدل RCOV عنوان فارسي:
business model evolution عنوان انگليسي:

در پي پيشرفت روز افزون فناوري و تكنولنوژِي، محيط كسب و كار دائما در حال تغيير ميباشد.بنابراين روي اوردن به استفاده از مدل كسب و كار امري اجتناب ناپذير است. براي رقابت كردن در اينچنين محيطي هر كسب وكاري نيازمند مدلي است كه توانايي تطبيق و انعطاف با اين تغييرات را داشته باشد.

مساله اصلي اين تحقيق بررسي كسب و كار است كه با بروز رساني و توسعه شيوه كاري خود چگونه مسير پيشرفت و سودآوري را در سال هاي اخير طي كرده باشد و ما در چارچوب مدل RCOV روند ايجاد اين تغييرات تا رسيدن به سودآوري نهايي را بررسي خواهيم كرد تا با پي بردن به روند ايجاد تغييرات و رسيدن آن به سود آوري به چارچوبي منطقي براي هدايت تغييرات در مدل كسب و كار سازمان براي تطبيق آن در اين كسب و كار پر تلاطم دست پيدا كنيم.

چکيده:

چارچوب RCOV،مدل كسب وكار،توسعه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدحامد وارث استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.