پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۳ دفاع:
۲۶۹۸ شناسه:
الهام شريفي قروه دانشجو:
تحليل جامعه شناختي فساد علمي (مطالعه ي در جامعه شناسي علم) عنوان فارسي:
Sociological Analysis of Scientific Corruption (A Study whithin the sociology of Science) عنوان انگليسي:

نظام آموزش عالي به عنوان مهمترين نهاد علمي هر كشور در توليد علم است كه ضمن آموزش و انجام پژوهش در تمامي حوزه هاي تخصصي همگام با پاسخگويي به نيازهاي ساير نهادها در رشد و توسعه كشور نيز نقش حياتي ايفا مي كند. يكي از مهمترين موانع و آفت هايي كه در زمينه پيشرفت و توسعه علم به وجود مي آيد مساله سوء رفتارهاي پژوهشي است كه گاهي افراد به‌طور كلي بحث آن را معادل فساد علمي در نظر مي‌گيرند. وقتي پژوهش با فرآيندهاي غيراخلاقي و ناروا همراه مي شود فساد علمي رخ مي دهد و اين فساد نه تنها با هدف توليد علم سازگاري ندارد بلكه با ايجاد شبهه در كليات تصور از علم ، ضمن صدمه به دستاوردهاي عظيم دانش بشري، به مانعي جدي درتثبيت جايگاه و موقعيت علم در جامعه و ايفاي نقش آن در پيشرفت كشور تبديل مي شود رخ دادن فساد در هر شرايطي كه باشد مستلزم وجود دو وضعيت اساسي است كه عبارتند از تمايل و فرصت . بر اين پايه طرح حاضر با بررسي عومل اجتماعي مؤثر بروز فساد در دانشگاههاي شهر تهران با نگاهي جامعه شناختي ، به مطالعه «پتانسيل گرايش به فساد در بين جامعه دانشگاهي» مي پردازد و نشان دهد زمينه بروز و گسترش اين ديده در كلان شهر تهران به چه ميزان است . بدين مفهوم كه از ديد جامعه شناختي كدام عوامل اجتماعي و ذهني در دو سطح جامعه و اجتماع علمي مي تواند به افزايش تمايل گرايش به فساد علمي منجر شود . در نهايت پس از سنجش و بررسي اين ميزان گرايش، يافته ها در چارچوب جامعه شناسي علم مورد تحليل قرار مي گيرد.

چکيده:

فساد علمي، جامعه شناسي علم، سوء رفتار پژوهشي، تقلب، تحريف، جعل، مرتن، فساد، آموزش عالي، هنجارهاي اخلاقي علم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.