پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۶۹۴ شناسه:
سيدمرتضي رفيعي طباطبايي دانشجو:
بررسي رابطه ميان بازارگرايي داخلي و رضايت مشتريان در صنعت هواپيمايي كشور عنوان فارسي:
The influence of internal market orientation on customer satisfaction in the airline industry of Iran عنوان انگليسي:

بازارگرايي داخلي در شركت هاي منتخب فعال در صنعت هوايي كشور باعث افزايش رضايت شغلي ، صداقت ، خيرخواهي و تعهد كاري ميشود . بازارگرايي داخلي بر روي كاركنان تاثير گذاشته و باعث ميشود تا مشتريان درك بهتري از كيفيت خدمات ارايه شده داشته باشند كه در نهايت منجر به رضايت مشتريان ميشود .

چکيده:

نگرش كاركنان ، بازارگرايي داخلي ، رضايت مشتريان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهرداد استيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حمزه رايج استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.