پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۹۳ شناسه:
سيما حسامي دانشجو:
بررسي نقش هويت سني در رفتار خريد نوستالژيك عنوان فارسي:
Exploring the role of age identity in nostalgic purchasing behavior عنوان انگليسي:

روي آوري مجدد شركتها به توليد يا بسته بندي محصولات به صورت نوستالژيك كه براي افزايش درآمد و سود صورت مي گيرد، ما را در اين تحقيق بر آن داشت كه تاثير محصولات نوستالژيك در رفتار خريد مصرف كنندگان را مورد سنجش قرار دهيم. يكي از عواملي كه باعث مي شود كه افراد محصولات نوستالژيك را بخرند سن افراد است. البته نه سن تقويمي افراد بلكه سن درك شده توسط افراد است.

چکيده:

نوستالژي، هويت سني، رفتار خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي خادمي گراشي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.