پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۹۲ شناسه:
ليلا علي اكبرشيرازي دانشجو:
تاثير emg بيوفيدبك در درمان اختلالات جنسي مردان - زود انزالي عنوان فارسي:
effect of biofeedback on men sexual dysfunction - premature ejaculation عنوان انگليسي:

چكيده

طرح پژوهشي پيش رو، اثر بخشي بيوفيدبك(پسخوراند زيستي) در درمان اختلالات جنسي مردان (زود انزالي ) را مورد بررسي قرار خواهد داد. اثر بيوفيدبك در درمان صرع، ديابت، بي خوابي، سردردهاي تنشي و كششي، سردردهاي ميگرني، دردهاي مزمن، دردهاي لگني و واژينيسموس، اسپاسم عضلاني، بيماري مفصل فك، سوء مصرف مواد و اعتياد، افسردگي وكاهش اضطراب، افزايش توجه در بيش فعالي و ... مثبت بوده است (Chwartz & Anderasik, 2017). در اين پژوهش مي خواهيم بررسي كنيم كه آيا با كمك گرفتن از اين تكنيك مي توانيم اختلالات جنسي مردان (زودانزالي) را درمان كنيم يا نه؟ در اين روش، ابتدا با استفاده از EMG بيوفيدبك خط پايه قدرت انقباض عضلات كف لگن بيمـار مبتلا به اختــلال زود انزالي ارزيابي مي شود سپس به بيمار از طريق يك صفحه نمايش ياد مي دهند كه حركات انقباض و استراحت عضلات كف لگن و ورزشهاي كگلي را به طور صحيح انجام دهد و به بيمار برنامه ورزشهاي كگلي داده مي شود تا در منزل انجام دهد. در مرحله بعد بسته به خط پايه مراجع، 5 الي 10 هفته (هفته اي يك جلسه) نواحي عضلات لگن و پرينه مراجع تحت تحريك الكتريكي قرار مي گيرد. پس از پايان مدت درمان، بهبود وضعيت و علائم بيماري را مشاهده خواهيم كرد.

پژوهش مزكور از اين جهت اهميت دارد كه: نخست، در كشورما روي اختلالات جنسي(هردو نوع اختلالات عملكرد جنسي و اختلالات پارافيليك) تحقيق زيادي صورت نگرفته است و تقريباً در زمينه اثر بيوفيدبك بجز در مورد واژينيسموس، روي اختلالات ديگر كاري نشده است. دوم، اين تحقيق تأثير كابردي دارد و راه آسان و بي خطري را براي درمان اين گروه از بيماريها در اختيار عموم قرار مي دهد و سوم، به طور غير مستقيم روي رضايتمندي جنسي و كيفيت زندگي مراجعين تأثير مثبت مي گذارد.

اين تحقيق كمي ـ كاربردي است و متغيرمستقل EMG بيوفيدبك و متغيرهاي وابسته اختلالات جنسي مردان (زود انزالي)، رضايتمندي جنسي و كيفيت زندگي است. جامعه آماري، افراد در دسترس (افراد مبتلا به اختلال زود انزالي مراجعه كننده به كلينيك اختلالات جنسي گروه آتيه درخشان ذهن) كه در عضلات كف لگن مشكل دارند و به طور تصادفي انتخاب مي شوند. پرسشنامه هاي مورد استفاده: پرسشنامه ارزيابي زود انزالي، سنجش رضايت جنسي ليندابرگ و كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني مي باشد و داده هاي به دست آمده بوسيله آزمون تحليل كوواريانس و نرم افزار SPSS، ، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

چکيده:

بيوفيدبك، اختلالات جنسي مردان، اختلال زود انزالي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
دکتر فاطمه دهقاني آراني استاد راهنماي دوم:
دکتر مهري نجات استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.