پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۶۷۷ شناسه:
پويا شمس معطر دانشجو:
بررسي وضعيت رقابت پذيري صنعت گردشگري با استفاده ازمدل الماس پورتر(مطالعه موردي:گردشگري سلامت ايران با تمركز بر چشمه هاي آبگرم) عنوان فارسي:
Evaluating the competitiveness situation of tourism industry by using porter’s diamond model(Health tourism industry of iran with focusing on warm spas) عنوان انگليسي:

صنعت گردشگري در ايران با علي رغم برخورداري از پتانسيل هاي بالقوه فراوان اما فاصله بسياري با جايگاه اصلي خود و سند چشم انداز 1404 دارد ،از سوي ديگر صنعت گردشگري سلامت در جهان نيز با رشد بسيار سريعي در حال گسترش است و ايران نيز به دليل برخورداري از چشه هاي آبگرم فراوان مي تواند سهم بالايي از درامد اين نوع از گردشگري از آن خود كند بنابراين بدين منظور در اين منظور سعي شده است ابتدا با استفاده از مدل الماس پورتر به بررسي رقابت پذيري گردشگري در ايران بپردازيم كه مي تواند نقش بسزايي در تحليل و شناسايي عوامل منتهي به مزيت يا مضرت رقابتي داشته باشد و سپس به ارائه راهكارهايي با توجه به مرحله قبلي مبادرت مي نماييم

چکيده:

رقابت پذيري , صنعت گردشگري ,گردشگري سلامت ,گردشگري آبگرم , مدل الماس پورتر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.