پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۷۵ شناسه:
فرزانه وكيلي اجود دانشجو:
توسعه LEX-PETROLEA در توسعه حقوق نفت و گاز عنوان فارسي:
Developing the LEX-PETROLEA In The Oil & Gas Law of IRAN عنوان انگليسي:

نفت و گاز از ديرباز تا كنون يك كالاي استراتژيك و قابل توجه در ميان جوامع بوده است، چه از لحاظ منافع عمومي يك ملت و چه از ديدگاه سياسي دولت ها. اما عليرغم اين اهميت بسزا بنظر ميرسد ابعاد حقوقي تمام جوانب آن تا كنون بطور كلي موردتوجه قرار نگرفته است، و همانطور كه ميدانيم در نظامهاي داخلي و بين الملل، قوانين و مقررات جاري صرفاً برخي از جوانب را پوشش مي دهند.

لذا فعالان تجاري و اين حوزه اعم از دولتي يا غيردولتي براي تنظيم روابط و پاسخگويي به نيازهاي خودشان، به خلق مقررات عرفي در چهارچوب مجوعه هاي مدون دست يازيده اند و به مرور زمان در كنار مقررات رسميِ حاكم بر فعاليتهاي تجاري تجاري نفت و گاز، مقررات عرفي مشتركي بوجود آمده كه همواره در تنظيم فعاليت حاضران اين حوزه اعمال ميگردد كه عموما نيز همراه با الزامات قانوني نيستند. اين روزها اين رويه هاي عرفي تحت عناوين بخصوصي مطرح گرديده اند كه مي توان به Lex-mercatoria ، Lex-economic و Lex-Petrolea اشاره نمود. سابقه ي آغاز فعاليت اين رويه ها از دو عنوان اول شروع شد و در حوزه ي نفت و گاز تحت عنوان Lex-Petrolea متجلي گرديد و تكامل يافت.

در اين پايان نامه ما سعي در روشن ساختن تمام جوانب اين عنوان در حوزه ي نفت و گاز خواهيم داشت، به "نحوه ي شكل گيري"، "جايگاه واقعي" ، "قلمروي فعاليت"، "ضمانت اجراها"، "عاملين ايجاد كننده ي آن" و همچنين "كاربردهاي اصلي" اين عامل مهم.

چکيده:

حقوق نفت و گاز، قواعد عرفي نفتي، حقوق نفتي فراملي، قواعد عرفي تجاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله ابراهيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.