پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۷۳ شناسه:
نگار رهگذر دانشجو:
باز طراحي محوطه مقابل تئاتر شهر و پارك دانشجو با تاكيد بر ارتقا كيفي قرارگاه هاي رفتاري عنوان فارسي:
Re-designing the courtyard in front of the city's theater and student park with an emphasis on improving the quality of behavioral setting عنوان انگليسي:

امروزه به دليل تغيير در سبك و سياق زندگي مردم، بعد برون گرايي كم رنگ شده و فضاهاي شهري كمتر توانسته اند زمينه هاي مناسب را براي سازماندهي نيازها و الگوهاي فرهنگي مخاطبان خود فراهم آورند. در چنين شرايطي، وجود فضاهايي به منظور حضور پر رنگ تر مردم و افزايش كيفيت زندگي ساكنان شهري امري ضروري است. از آنجا كه تنها بخشي از موجوديت انساني ما در هنگام تولد شكل مي گيرد و تعامل ما با هم نوعان است كه جنبه ي انساني ما را تعريف كرده و اين ارتباط و تعامل در فضاهاي عمومي اتفاق مي افتد (2004:163, Bounds, ) ، فضاهاي عمومي مي توانند مكان شكل گيري تعاملات اجتماعي و عرصه اي براي سازماندهي الگوهاي رفتاري باشند.در جوامع امروزي براي ايجاد يك شهر با ثبات، بايستي به فضاهاي عمومي بيشتري براي رفع نيازهاي مردم از پير و جوان توجه شود. همچنين براي حفظ ساختار مدني شهر و ايجاد محيطي براي زندگي با نشاط شهري، نيازمند افزايش كيفيت محيطي در فضاهاي عمومي هستيم (105: 2003, Carmona )،همانطور كه راجرز تأكيد دارد: شهرهاي بزرگ به وسيله ي فضاهاي عمومي مهم و عظيم شناخته مي شوند و اندازه گيري عظمت هر شهر توسط توانايي آن شهر در فراهم كردن مكان هاي تفريحي، زيبايي طبيعي و ايجاد فضاهاي عمومي براي شهروندان است Pasaogullari, 2004: 226).). فرانسيس تيبالدز معتقد است كه عرصه هاي عمومي، مهم ترين بخش از ساختار شهرك ها و شهر هاي ما هستند، جايي كه بيشترين ميزان تماس و تعامل انسان ها در آن روي مي دهد (رفيعيان،63:1:8 .):با توجه به عقيده ي نظريه پردازان درباره فضاهاي عمومي به عنوان فضاهايي براي تعاملات انساني، در مي يابيم كه شهر به عنوان ظرفي براي انسان و فعاليت هايش محسوب مي شود و چون انسان، موجودي است كه در رابطه ي مستقيم با شهر و فضاهاي شهري قرار دارد، بيشترين ساعات زندگي خود را در آنجا سپري مي كند. از اين رو همواره تأثيرات متقابلي ميان فضاي شهري و مظروف آن يعني انسان وجود دارد. فعاليت هاي جاري در محيط هاي شهري، تابع خصوصيات فرهنگي و الگوهاي رفتاري جامعه اي است كه صاحبان اين فعاليت ها به آن ها تعلق دارند. يعني؛ فرهنگ، الگوهاي رفتاري را به وجود مي آورد كه اين الگوهاي رفتاري، تعيين كننده چگونگي استفاده مردم از فضاها و نوع رفتار آن ها در محيط است (1977, Rapoport , )در اين فضاها، رفتارهاي واقعي و مورد انتظار، در حد امكانات موجود، فرصت بروز مي يابند و هنگامي يك فضاي عمومي، مطلوب تلقي مي شود كه مطابق با ويژگي ها، خصوصيات رفتاري و نيازهاي افراد، طراحي شده باشد. از اين جهت، لازم است تأثير متقابل انسان و محيط و پيامدهاي ناشي از آن را، بر الگوهاي رفتاري مخاطبان، مورد بررسي قرار داد. كسالت باري و ملالت فضاهاي شهري معاصر، اغلب به علت كمبود انواع الگوهاي ثابت رفتاري در محيط است. يكي از مهم ترين علل عدم انطباق الگوهاي رفتاري با كاركرد واقعي ٱن در فضاهاي شهري، عدم انطباق كميت و كيفيت فضاها با نياز استفاده كنندگان مي باشد. با توجه به رشد روز افزون جمعيت و نيز توسعه ساخت و ساز در شهرها كه با نابودي فضاهاي باز و طبيعي همراه است، فضاهاي شهري مي توانند پاسخگوي نيازهاي امروزي باشند و آنچه كه باعث مي شود اين اتفاق روي ندهد، عدم توجه به برنامه ريزي و طراحي فضاها مطابق با نيازها و رفتارهاي واقعي استفاده كنندگان است، چرا كه اين عدم توجه، باعث ايجاد تضادهاي كاربردي در چنين محيط هايي مي شود و ممكن است اين فضاها تبديل به محل هايي نا امن، نا سالم و غير انساني شوند. بنابراين امروزه يكي از مسائل مهمي كه نظر برنامه ريزان و طراحان شهري را به خود جلب نموده است، مسئله لزوم ارتقاء كيفيت محيطي فضاهاي شهري با رويكرد سازماندهي الگوهاي رفتاري در چارچوب مؤلفه هاي كيفيت محيطي است. امري كه به نظر مي رسد مي تواند زمينه ارتقاء كيفيت محيط در فضاها و عرصه هاي عمومي شهرهاي امروزي را فراهم آورد.

شهر تهران به دليل سابقه ي تاريخي و فرهنگي خود در زمره شهرهاي با توان بالقوه در زمينه ي تقويت فضاهاي عمومي، از بعد رفتاري و كالبدي مي باشد.تئاتر شهر بزرگ‌ترين مجموعه نمايش تئاتر ايران است. اين مجموعه از معماري زيبايي برخوردار است و جزء ميراث فرهنگي كشور محسوب مي‌شود. مجموعه تئاتر شهر در چهارراه ولي عصر (تقاطع خيابان انقلاب و خيابان ولي عصر) قرار گرفته است. متاسفانه پارك دانشجو درمجاورت آن كلكسيوني از آسيبهاي اجتماعي است. بنابراين با توجه به اهميت بعد رفتاري فضا، اين پژوهش سعي دارد تا بر اساس شناخت الگوهاي رفتاري كاربران در فضاي شهري( محوطه مقابل تئاتر شهر و پارك دانشجو) ، نسبت به طراحي و برنامه ريزي در جهت افزايش كيفيت محيطي و تقويت فضاهاي تعاملي از طريق مطالعات رفتاري در محيط، به معيارهاي اساسي دست يابد و بر اين اساس طراحي و برنامه ريزي نمايد.

.

چکيده:

كيفيت , رفتار , قرارگاه رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.