پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۶۷۲ شناسه:
زهرا قائمي نيا دانشجو:
زنان سناتور ايران عنوان فارسي:
senator women of iran عنوان انگليسي:

با توجه به شرايط نامناسب اجتماعي زن در دوران قاجار، در اين پژوهش تلاش شده عواملي كه اين جايگاه را متحول نموده، مورد بررسي قرارگيرد و عوامل و زمينه هايي را كه باعث شد زنان، خواهان حق رأي و شركت در امور سياسي باشند، شرح دهد. پژوهشگر در اين تلاش بوده با مطالعه كتب تاريخي و بررسي اسناد، به شرح اين زمينه ها بپردازد و با مقايسه زنان قبل و بعد از انقلاب مشروطه، عواملي را كه باعث ورود زنان به سنا شد ، به تفصيل بيان نمايد. همچنين از عملكرد آنها در مجلس سنا و عقايد و رويكردشان، سخن براند. زنان نماينده، با تحصيلات و جايگاه اجتماعي متفاوتي كه داشتند، اهداف مختلفي را مدنظر گرفته بودند و براي تحقق آن، تلاش مي كردند.

زنان نماينده در مجلس قانون گذاري، چه سنا و چه شوراي ملي، باعث شدند امروزه زنان بتوانند در مشاغل و مناصب احتماعي، سياسي، حقوقي، به فعاليت مشغول باشند.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن زنديه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نورالدين نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.