پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۶۶۹ شناسه:
صحرا احمدي دانشجو:
بررسي تأثير تعديل گرايانه متغير هاي ريسك ادراك شده، مزايا ، تغيير قيمت و درگيري مشتري بر رابطه رضايت با وفاداري مشتري در شركت گوشي شاپ عنوان فارسي:
An Investigation of the Moderating Effect of the Variables of Perceived Risk, Benefits, Price Change and Customers’ Involvement on the Relationship between Customers’ Satisfaction and Loyalty(case study: Gooshishop,tehran) عنوان انگليسي:

فناوري هاي نوين با سرعتي سرسام آور در حال پيشرفت هستند، به طوري كه جوامع به صورت عام و بازار به صورت

خاص با شتابي وصف ناپذير به دنبال ترفندهايي مي گردند كه بقايشان را در اين عرصه آشفته و متلاطم تضمين كنند.

سازمان ها بايد بپذيرند كه فلسفه حياتشان تغيير كرده است و ديگر زنده بودن به معناي رسيدن به وضعيت سوددهي

مداوم نمي تواند باشد و بايد به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا كه امروزه كمتر شركتي در اين عرصه به صورت

سنتي و به دور از قواعد بازي كسب و كار مي كند وبراي اينكه بتوان پا به پاي رقبا باقي ماند يا شايد به سختي و با

مهارت بسيار بتوان يك قدم از آنها پيشي گرفت، ميبايست به قواعد جديد بازي كاملاً مسلط بود تا شايد روزي بتوان

خود يك قاعده جديد انگاشت.بنابراين تسلط و تمركز بر اموري مثل خدمات پس از فروش در كسب و كارها يك

الزام و ضرورت باشد.تمركز بر مشتري و رضايتمندي مشتريان براي بسياري از سازمانها كه در جست و جوي مزيت

رقابتي مي باشند اساس فلسفه كسب و كار و بازاريابي گرديده است. شركت هايي در دنياي امروز مي توانند به بقا و

سودآوري خود اميدوار باشند كه با اتخاذ يك شيوه كارا و مداوم رضايت مشتريان خود را اندازه گيري نموده و با

شناخت عوامل تأثيرگذار بر آن در جهت بهبود آن تلاش نمايند. اهميت رضايت مشتريان امروزه آنقدر به چشم مي

آيد تا بدانجا كه دمينگ از پيشگامان كيفيت، كيفيت را با رضايت مشتري يكسان مي داند. كاملاً واضح است كه

ارتباط محكمي بين رضايت مشتري و بقاي او تفكر ذهني اش درباره برند وجود دارد.احساس مشتري نسبت به يك

محصول يا خدمت و برند آن تعيين خواهد كرد كه آن محصول يا خدمت در بازار موفق بوده است يا خير.رضايت

مشتري بازگشت سرمايه را تضمين مي كند، اين مشتريان هستند كه در ازاي دريافت محصولات و خدمات به

توليدكنندگان آنها پول پرداخت مي كنند و باعث سود آوري آنها مي شوند. بدون دانستن خواسته هاي مشتريان ممكن است مشتريان تمايلي به مصرف كالا يا خدمات توليدي از خود نشان نداده و عملا سرمايه گذاري انجام شده

به شكست منتهي شود.به بيان ديگر سرمايه گذاري اثربخش خواهد بود كه به نياز هاي مشتريان توجه نمايد زيرا هدف سرمايه گذاري جلب مشتري و فروش بيشتر و نتيجتاً سود بيشتر مي باشد و طبيعي است در چنين شرايطي بهره وري

سرمايه با برآوردن اين نيازها بالا رفته و بازگشت سرمايه تضمين مي گردد.داشتن واحدي در سازمان با نام خدمات

پس از فروش ابزاري را فراهم مي كند كه بر اساس آن به نياز هاي مشتريان به شكلي مناسب پاسخ داده شود.

چکيده:

رضايت ، وفاداري، ريسك،تغيير قيمت،مشتري، مزايا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.