پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۶۶۸ شناسه:
محدثه روشن چسلي دانشجو:
ارزشگذاري سهام شركت هاي بيمه اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل قيمت به عايدات ( P/E)،مقايسه روش خطي ARIMA و روش غير خطي ANFIS عنوان فارسي:
Evaluation of insurancecompanyin tehran exchange wth P/E model with compair Arima &Anfis عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت بيمه در اقتصاد كشورها و اينكه خود به صورت مجزا يك بازار كامل را در اقتصادهاي پيشرفته به خود اختصاص داده است لازم بر اين ديديم كه در زمينه ارزشگذاري شركت هاي موجود در اين صنعت تحقيقي صورت گيرد با توجه به اينكه كارهاي زيادي در اين زمينه انجام نشده است .

چکيده:

ARIMA ,ANFS,P/E

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.