پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۶۶۷ شناسه:
علي نهاوندي دانشجو:
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت پلي آنيلين-كربن فعال جهت حذف هورمون ها از پساب دارويي عنوان فارسي:
Synthesis and Characterization of polyaniline-Activated Carbon Nanocomposites for Removal of Hormones from Pharmaceutical Waste water عنوان انگليسي:

پساب تصفيه شده، وارد آب‌هاي زير زميني و سطحي مي‌شود. منبع اصلي آب‌هاي قابل شرب نيز آب‌هاي سطحي و زير زميني است كه داراي ظرفيت محدودي هستند و متاسفانه اين منابع دچار آلودگي‌هايي شده‌اند كه استفاده از آن‌ها را محدودتر مي‌كند آلودگي‌ها شامل بسياري از مواد مي شود كه از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به فلزات سنگين، مواد دارويي، مواد شميايي آلي و معدني اشاره نمود

چکيده:

هورمون استروژن پروژسترون جاذب كربن فعال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيما معززي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.