پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۶۶۴ شناسه:
سيدمحمدمهدي موسوي دانشجو:
بررسي تاثيراعمال استراتژي هاي آميخته بازاريابي بر افزايش سهم بازار و كسب مزيت رقابتي درشركت هاي چند محصولي و به طور خاص صنعت شوينده عنوان فارسي:
investigating the effect of marketing mix on Increasing Market Participation and Obtaining Competitive Advantage in Multi-product Companies, and in particular the Detergent Industry عنوان انگليسي:

در دنياي رقابتي امروز افزايش سهم بازار و فروش كه در نتيجه به افزايش سودآوري و ايجاد رضايت ذينفعان در هر بنگاه اقتصادي منجر مي شود به عنوان يكي از مهم ترين اهداف و ماموريت هاي هركسب و كار اعم ازكوچك يا بزرگ تبديل گشته است. اين هدف مهم به ويژه در صنايع رقابتي مانندصنعت شوينده كه جلب رضايت مشتريان با توجه به تعداد رقباي موجود وتغييرات سريع صنعت و سليقه آنان كاردشوارتري است نمود بيشتري ‍پيدا مي كند كه با توجه به اهميت استراتژي رقابتي صنعت وتاثيري كه عوامل آميخته بازاريابي مي تواند برآن داشته باشد اين تحقيق به دنبال ‍اسخ به اين ‍پرسش است كه عوامل آميخته بازاريابي چه تاثيري براستراتژي رقابتي در صنعت شوينده دارد

چکيده:

استراتژي بازاريابي- عوامل آميخته بازاريابي- منحني عمر محصول- نقاط مرجع استراتژيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.