پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۹ دفاع:
۲۶۶۳ شناسه:
محمد دهناد دانشجو:
نقد و بررسي تطبيقي حماسه سرايي درايران و هند( با تكيه بر شاهنامه فردوسي و مهابهاراتا) عنوان فارسي:
The critique of epic poetry in Iran and India emphasizes SHANAME of FERDOWSI and MAHABAHARATA عنوان انگليسي:

بررسي و مطالعه تطبيقي دو اثر حماسي- اسطوره اي شاهنامه و مهابهاراتا براساس مؤلّفه‌هاي مختلف به-ويژه انسان‌شناختي و آموزه هاي تربيتي و اخلاقي مطابق باورهاي اسطوره اي- ديني و مذهبي ايران و هند، يكي از راه‌هاي شناخت ساختارهاي فرهنگي اين دو قوم صاحب تمدن ديرينه است.

تاكنون پژوهندگان زيادي در اين زمينه كوشش‌هايي درخور شأن فرهنگي اين دو ملت انجام داده‌ و هركدام از زاويه‌اي خاص به اين موضوع نگريسته‌اند.

در اين پژوهش كوشش خواهدشد تا زوايا و ابعاد ديگري از اشتراكات فرهنگي اين دو قوم بزرگ براساس آثار تمدني و فرهنگي مكتوب آنان به‌ويژه آثارحماسي سترگي چون شاهنامه و مهابهاراتا مورد مطالعه و نقدو بررسي قرارگيرد.

چکيده:

شاهنامه، مهابهارات، بررسي تطبيقي، انسان در حماسه، ايران، هند، حماسه سرايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عبدالرضا سيف استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله هادي استاد مشاور:
دکتر علي محمد موذني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.