پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۶۶۱ شناسه:
علي فلاح دانشجو:
مباني تحول حقوق خانواده در زمينه ي طلاق و راه كارهاي ايجاد تعادل با تاكيد برقانون جديد حمايت خانواده و آراي قضايي عنوان فارسي:
The Basics Of Family Law Evolution In The Field Of Divorce And The Balancing Solutions According to the new law on family and judicial support عنوان انگليسي:

حقوقي كه قانونگذار براي زوجين پيش بيني نموده و غالباً خاستگاه فقهي و شرعي نيز دارد گويا با هدف ايجاد تعادل و توازن براي طرفين در نظر گرفته شده است و قاعده نيز براينست كه زوجين اين حقوق را به طور عادلانه و منصفانه استفاده نمايند واعمال اين حقوق را به موجب قاعده لاضرر وسيله ي اضرار به همسر خود قرار ندهند حال موضوع اينست كه اعمال اين حقوق در زمينه ي طلاق چطور تعادل حقوق طرفين را به هم مي زند و راه كارهاي ايجاد تعادل با تاكيد برقانون جديد حمايت خانواده وآراي قضايي چگونه است

چکيده:

تحول در حقوق خانواده- ايجاد تعادل در حقوق زوجين- حق طلاق- قانون جديد حمايت خانواده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد حسين صفايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود كاظمي استاد مشاور:
دکتر باقر ساروخاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ پژوهشنامه اسلامي زنان وخانواده دكترسيد حسين صفايي و علي فلاح تعادل حقوق زوج و زوجه در زمينه‌ي طلاق براساس قانون حمايت خانواده 1391 و ماده واحده¬ پيشنهادي سال 1398 داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.