پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۶۵۹ شناسه:
سجاد خزائي دانشجو:
بررسي رابطه‌ي استراتژي تنوع همگون و ناهمگون در پرتفوي شركت مادر با عملكرد مالي در شركت هاي سهامي عام در ايران عنوان فارسي:
assessing related and unrelated diversification and financial performance relationship in public companies in iran عنوان انگليسي:

استراتژي رشدِ تنوع‌بخشي يكي از استراتژي‌هاي سطح شركت مي‌باشد. در مديريت استراتژيك، تصميم‌گيري در مورد جهت، نوع و نحوه‌ي رشد بنگاه نيازمند تجزيه و تحليل تغييرات عملكرد مالي نسبت به ساير عوامل مي‌باشد. هدف اين پايان‌نامه بررسي نوع رابطه‌ي تنوع‌بخشي-عملكرد مالي مي‌باشد. تمايل برخي از بنگاه‌ها به تنوع‌بخشي و تمايل برخي ديگر از آن‌ها به بازگشت از تنوع به تمركز نشان دهنده‌ي حدي از تنوع مي‌باشد كه مخرب عملكرد مالي است. در تحقيق حاضر به بررسي 37 شركت مادر پذيرفته شده در بورس پرداخته‌ايم و با استفاده از شاخص هرفيندال رابطه‌ي غيرخطي بين تنوع‌بخشي و عملكرد را مورد تحليل قرار داديم. شواهد به دست آمده حاكي از آن است كه رابطه‌ي بين تنوع‌بخشي و عملكرد غيرخطي بوده و يك ناحيه‌ي مياني بين تمركز و حد گسترده‌اي از تنوع وجود دارد كه باعث خلق ارزش و افرايش عملكرد مي‌شود.

چکيده:

Diversification strategy, performance, curvilinear relationship, Herfindahl–Hirschman Index

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدحامد وارث استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.