پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۷ دفاع:
۲۶۵۷ شناسه:
محمدامين فرخ دانشجو:
مدل ارزيابي فرصت هاي كارآفريني اينترنت اشيا صنعتي عنوان فارسي:
evaluation of entrepreneurial opportunities model in industrial iot (Case study : IDRO ) عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت روز افزون مقوله هوشمند سازي صنايع، پژوهش حاضر با هدف يافتن مدل ارزيابي فرصت هاي كارآفريني اينترنت اشيا صنعتي آغاز شد. در راستاي كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و افزايش رضايت مصرف كنندگان، از طريق هوشمند سازي، خلا وجود يك مدل فرآيندي ارزيابي فرصت هاي درون سازماني براي تحقق اين امر بيش از پيش حس مي شد، لذا به دليل نو بودن زمينه پژوهش از روش پژوهش كيفي از نوع مطالعه موردي استفاده شد، در پايان با تحليل مصاحبه ها، مشاهدات و مستندات به دست آمده از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ( ايدرو) به مدلي متشكل از 5 گام در جهت ارزيابي فرصت هاي كارآفريني اينترنت اشيا صنعتي در سطح سازمان دست يافت.

چکيده:

ارزيابي فرصت هاي كارآفريني،اينترنت اشيا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي مبيني دهكردي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بابك ضياء استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.