پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۱۰ دفاع:
۲۶۵۰ شناسه:
سيدرضا رجائي دانشجو:
اولويت بندي عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك استخر ورزشي با رويكرد آميخته بازاريابي خدمات (7p ) عنوان فارسي:
Prioritizing effective factors on customer orientation in choosing a sports pool with a marketing mix (p7) approach. عنوان انگليسي:

روح آدمي لطيف و طالب لطافت و زيبايي است. يك بخش مهم از زندگي بشر از زماني كه آفريده شده، زيبايي بوده است. كشش و جذبه انسان به زيبايي، به خاطر سنخيتي است كه او با ذات زيبايي دارد؛ زيرا خود از جنس زيبايي است و به همين خاطر هنر را در زيبايي و زيبايي را نيز در هنر يافته است. براي درك و جذب زيبايي، نقش وجود ميبايست پاك و آراسته باشد تا شايستگي دريافت حاصل آيد. انسان از زماني كه به معماري مبادرت ورزيده به نيازهاي روحي و باطني و حس زيبايي شناختي نيز توجه داشته است. نخستين نمونههاي سكونتي برقراري چنين نسبتي را نشان ميدهد (اميري، 1386، ص 175).

كيفيت خدمت، رضايت و وفاداري مشتري و درك ارتباط بين آنها از اركان اساسي براي بقا و حفظ مشتري و در نتيجه سودآوري سازمان ها است كه در مورد استخرهاي ورزشي نيز صادق مي باشد. پيگيري رضايتمندي مشتري يك هدف مهم براي سازمانها ميباشد. رضايتمندي مشتري احساس نگرش يك مشتري نسبت به يك محصول يا خدمت بعد از استفاده از آن است. اگر مشتريان به وسيله خدمات خاصي رضايتمند شوند، احتمالاً خريد خود را تكرار ميكنند. مشتريان رضايتمند همچنين احتمالاً به ديگران درباره تجارب مطلوب خود ميگويند كه در نتيجه تبليغات دهان به دهان مثبت درگير ميشوند (آرين و همكاران، 2008، 388). با برآورده شدن رضايت مشتريان ارجح بودن فاكتورهاي مختلف در نظر آنها مي درخشد و مشتريان بر اساس ارائه محصول و يا خدمات در حد بهينه علاقه مندي خود را به سازمان ها حفظ مي كنند.

چکيده:

۷p - بازاريابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.