پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۷ دفاع:
۲۶۴۸ شناسه:
سينا جعفري دانشجو:
مكانيسم هاي ارائه ي اطلاعات بر بازاريابي و متقاعد سازي آنلاين بر اساس حلقه ي طلايي سايمون سينك عنوان فارسي:
Identifying the effect of information provision mechanism on online persuasion and onine marketing, based on Simon Sinek golden circle. عنوان انگليسي:

يكي از اهداف بازاريابان، ارائه ي اطلاعاتي به مشتريان است كه تصميمات آنها را شكل دهد. به همين منظور، انتخاب نوع اطلاعاتي كه در اختيار مشتريان قرار مي گيرد كار روزمره ي بازاريابان به حساب مي آيد. اما آيا ترتيب ارائه ي اين اطلاعات نيز مهم است؟ در اين تحقيق، به بررسي اثر ترتيب ارائه ي اطلاعات در وب سايت معرفي كالاي زود مصرف پرداخته شده است. پژوهش ما در اين رابطه با ساختن چهار وب سايت مختلف با دو توالي ارائه ي اطلاعات متفاوت ( رسالت- مزيت- محصول و محصول- مزيت- رسالت) و دو راهبري مختلف (تك صفحه اي و چند صفحه اي) انجام گرفت. در اين آزمايش در مجموع 202 نفر در چهار گروه مستقل به بازديد از وب سايت ها پرداخته و در پايان، به پاسخ پرسش هاي مطرح شده با مقياس ليكرت به صورت آنلاين پاسخ دادند. نتايج بدست آمده نشان داد، تغيير توالي ارائه ي اطلاعات و همچنين راهبري مي تواند با اثر هم افزايي و يا هم آوري بر نگرش افراد و قصد خريد بر اقناع گري آنلاين از طريق مسير فرعي متقاعد سازي (بر اساس مدل موشكافي احتمالي) اثر گذار باشد. هرچند اختلاف معناداري ميان اثر متغيير‌هاي متسقل به صورت تكي مشاهده نشد.

چکيده:

متقاعد سازي انلاين، توالي ارائه ي اطلاعات، راهبري، مدل موشكافي احتمالي، وب سايت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حامد جعفرزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.