پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۴۶ شناسه:
سعيده خضري دانشجو:
كاربرد نظريه بازي ها در بازي مدير-حسابرس مستقل عنوان فارسي:
Application of Game Theory in Independent Audit Director عنوان انگليسي:

كاهش اعتماد استفاده كنندگان به صورت هاي مالي نه تنها به ناكامي اهداف حسابرسي مي انجامد، بلكه موجب كاهش اعتبار فرآيند حسابرسي در ابعاد كلان خواهد شد. به علاوه، اين اثر مي تواند مانع از جريان صحيح، كارا و اثربخش سرمايه در بازار اوراق بهادار شود و هزينه هاي تامين مالي را افزايش دهد.مديريت سود حالتي است كه در آن مديران واحدهاي تجاري، سود را مطابق با ميل خود و نه مطابق با محتواي اقتصادي فعاليت‌هاي واحد تجاري گزارش مي‌نمايند. كيفيت اطلاعات حسابداري رابطه‌اي مستقيم با كيفيت خدمات حسابرسي دارد. هر چه كيفيت حسابرسي افزايش يابد، كيفيت اطلاعات حسابداري نيز افزايش مي‌يابد. پژوهش‌هاي مختلف نشان داده‌اند شركت‌هايي كه داراي حسابرسان بزرگ و با كيفيت هستند، سود گزارش شده آنها با كيفيت‌تر از شركت‌هايي بوده است كه توسط موسسات حسابرسي كوچك حسابرسي شده‌اند(چن و همكاران، 2010). از اين رو،نقش حسابرسي در كنترل و دستكاري اقلام تعهدي و در نتيجه گزارش مديريت شود، از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مساله نظريه بازي ها به اين صورت است كه كنش و رفتار اجتماعي انسان محاسبه گرايانه و عقلاني است و انسان را موجودي عقلائي مي داند؛ يعني اينكه انسان براساس سود و هزينه عمل مي كند و رفتار محاسبه گرايانه اقتصادي و مادي دارد.مفاهيم نظري بازي ها زماني بكار برده مي شوند كه اقدامات چند بازيكن كه تضاد منافع دارند، مستقل از يكديگر باشند. مفهوم نظريه بازي ها، زباني را ارائه مي دهد تا ساختار، تجزيه و تحليل و سناريوهاي راهبردي فرموله بندي شوند.

چکيده:

مديريت سود كيفيت حسابرسي نظريه بازي ها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.