پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۶۴۳ شناسه:
اشين باقراطوني دانشجو:
بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و وفاداري مشتريان در صنعت بيمه عنوان فارسي:
Investigating Relationship Between Customer Relationship Management (CRM) and Customer Confidence in the Insurance Industry. عنوان انگليسي:

مشتري محوري يكي از مهمترين ابعاد عملكرد در سازمان ها مي باشد. در شركت هاي خدماتي محور رضايت مشتريان براي كسب عملكرد بهتر حياتي مي باشد. به خصوص شركت هايي كه رقبايي همتراز در سطح بازار داشته باشند. يكي از مهمترين شركت هاي ارائه دهنده خدمات شركت هاي بيمه مي باشند شركت هاي بيمه به دليل ارائه دادن خدمات در شرايط استراري به مشتريان به شدت مي توانند مورد توجه مشتريان باشند در واقع وقتي يك مشتري نيازمند شركت بيمه مي باشد در واقع در شرايط سخت و بحراني قرار دارد و رفتار شركت بيمه به خوبي در ذهن مشتريان باقي مانده و رفتار مناسب و پاسخ گويي به موقع مي تواند منجر به تبديل مشتريان به مشتريان وفادار بشود از طرف ديگر معمولا شركت هاي بيمه ارتباط كمي با مشتريان دارند و فقط در زمان تامين خسارت با مشتريان در ارتباط مي باشند از همين رو مديريت ارتباط با مشتريان مي تواند نشان دهنده توجه شركت هاي بيمه با مشتريان در شرايط غير استراري بوده كه منجر به افزايش وفاداري مشتريان مي شود. در اين تحقيق تلاش مي شود به بررسي عوامل اثرگذار ابعاد مديريت ارتباط با مشتريان با وفاداري مشتريان پرداخته شود.

چکيده:

مديريت ارتباط با مشتري، بيمه، وفاداري مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سعيد صحت استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.