پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۶۴۲ شناسه:
جعفر محمدي دانشجو:
طراحي و ساخت يك برداشت كننده‌ي انرژي ساخته‌شده از آلياژ حافظه‌دار مغناطيسي به همراه مدار الكتريكي آن براي استحصال انرژي از ارتعاشات محيط عنوان فارسي:
Design and fabrication of an energy harvester using Magnetic Shape Memory Alloy with corresponding electrical circuit عنوان انگليسي:

برداشت انرژي، به فرآيند به ‌دام انداختن و جمع‌آوري انرژي از منابع گوناگون در طبيعت كه در نگاه اول غير قابل استفاده مي‌باشند، اطلاق مي‌شود. اين منابع انرژي به صورت‌هاي مختلفي از جمله انرژي ارتعاشي، حرارتي، خورشيدي، امواج راديويي و غيره در اطراف ما حضور دارند كه به كمك برداشت‌كننده‌هاي انرژي مي‌توان آنان را به صور قابل استفاده براي تجهيزات الكترونيكي تبديل نمود. از ميان اين منابع، انرژي حاصل از ارتعاشات محيط به دلايل متعددي مورد توجه مراكز تحقيقاتي و صنعتي قرار گرفته است. در تبديل انرژي ارتعاشي به انرژي الكتريكي مي‌توان از مواد هوشمند، كه قابليت وابسته‌كردن حداقل دو ميدان را دارند، استفاده نمود. يكي از اين مواد هوشمند كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است آلياژهاي حافظه‌دار مغناطيسي هستند. آلياژهاي حافظه‌دار مغناطيسي به تغييرات تنش فشاري و ميدان مغناطيسي پاسخ داده و از اين رو قابليت استفاده به عنوان عملگر، حسگر و برداشت‌كننده‌ي انرژي را دارا مي‌باشند. ميكروساختار اين مواد در حين اعمال بار خارجي دچار تغيير شده كه با چرخش بردار مغناطش ماده همراه است. تغيير مغناطش قطعه بر طبق قانون القاي فارادي، برداشت انرژي الكتريكي از سيستم را به صورت يك توان AC ميسر مي‌سازد. از طرفي براي شارژ يك المان ذخيره‌ساز همچون باتري يا خازن، نياز به يك سيگنال پايدار DC مي‌باشد. بدين منظور، استفاده از يك مبدل AC-DC لزوم پيدا مي-كند. همچنين با اتصال يك مبدل DC-DC بعد از مبدل AC-DC براي تنظيم خروجي DC، مي‌توان توان بيشتري را منتقل نمود. در اين پروژه ضمن ساخت يك نمونه دستگاه مبدل انرژي ارتعاشي به الكتريكي توسط آلياژ حافظه‌دار مغناطيسي و ذخيره ساز آن، تاثير تغيير پارامترهاي مختلف مدار الكتريكي بر ذخيره‌ساز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

چکيده:

برداشت انرژي، آلياژ حافظه دار مغناطيسي، MSMA

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا ذاكرزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.