پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۵:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۶۴۱ شناسه:
بهنام ايزدي دانشجو:
بررسي چگونگي تاثير كاوش اينترنتي مشاركتي بر ارزش اداركي در خريد آنلاين مشاركتي عنوان فارسي:
Investigating how the co-browsing affects the value of collaborative online shopping عنوان انگليسي:

در زندگي واقعي حجم زيادي از خريد به صورت مشاركتي انجام مي‌شود. افراد در كنار دوستان و اعضاي خانواده‌ي خود به خريد مي‌روند و ضمن بهر‌ه‌بردن از نظرات و پيشنهادات آن‌ها در حوزه‌ي خريد، با يكديگر نيز معاشرت مي‌كنند. در گذشته در بستر آنلاين به جنبه‌هاي اجتماعي خريد توجه چنداني نمي‌شد، ولي امروزه كسب‌وكارها و پژوهشگران در تلاشند تا به در نظر گرفتن اين وجه اجتماعي، هم تجربه‌ي بهتري را براي خريداران فراهم بياورند، و هم منافع كسب‌وكارها را افزايش بدهند. شركت‌ها به منظور تسهيل خريد اجتماعي آنلاين، استفاده از ابزارهاي خريد اجتماعي را در وب‌سايت‌هاي خود آغاز كرده‌اند. كاوش‌اينترنتي‌مشاركتي يكي از جديدترين ابزارهاي موجود در حوزه‌ي خريد اجتماعي آنلاين است كه با فراهم آوردن امكان ديدن همزمان صفحات وب و امكان گفتگو، كاربران را قادر مي‌سازند تا با هم به خريد و وب‌گردي بپردازند. در برخي از پژوهش‌هاي گذشته به مطالعه‌ي جنبه‌ي اجتماعي كاوش‌اينترنتي‌مشاركتي پرداخته شده است، همچنين در پژوهش فعلي تلاش بر اين است تا با فهم بهتر رفتار و فعاليت‌هاي خريداران در حين خريد‌آنلاين‌مشاركتي، تجربه‌ي مشتريان ارتقا يابد و نيز براي كسب‌كارها اين فرصت را فراهم آورده شود تا بتوانند بستر مناسب‌تري را براي كاوش‌اينترنتي‌مشاركتي فراهم بياورند تا منافع خود را از اين طريق بهبود ببخشند. بنابراين هدف اين مطالعه شناسايي رفتار و فعاليت‌هاي اصلي خريداران در حين خريدآنلاين‌مشاركتي و استفاده از ابزاركاوش‌اينترنتي‌مشاركتي مي‌باشد، تا تاثير اين فعاليت‌ها بر ارزش ادراكي مشتريان روشن گردد. ما در اين پژوهش، در ابتدا به مرور سيستماتيك ادبيات موجود در حوزه‌ي خريد‌آنلاين‌مشاركتي و كاوش‌اينترنتي‌مشاركتي مي‌پردازيم و مدلي را براي اساس اين مباني نظري ارائه مي‌نماييم. سپس مدل پيشنهادي توسط 120 نفر خريدار در قالب 60 زوج خريد مورد آزمايش قرار مي‌گيرد. در اين پژوهش آزمايش با طرح عاملي 2*2 براي آزمودن روابط ارائه شده در مدل مورد استفاده قرار گرفته است.

چکيده:

تجارت اجتماعي؛ خريد‌آنلاين‌مشاركتي؛ كاوش‌اينترنتي‌مشاركتي؛ ارتباطات وظيفه محور؛ ارتباطات اجتماعي-احساسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ايوب محمديان استاد مشاور:
دکتر شهريار عزيزي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۱

JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH

VOL 22, NO 1, 2021/59-75

STAY HOME AND SHOP TOGETHER

BEHNAM IZADI, LINYING DONG, MOHAMMAD RAHIM ESFIDANI

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.