پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۳۹ شناسه:
نسترن صحت دانشجو:
بررسي تطبيقي استفاده از سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي از منظر حقوق بين الملل و فقه اسلامي عنوان فارسي:
Comparative study on the use of Stem Cells & Regenerative Medicine from the perspective of Intenational Law and Islamic Jurisprudence عنوان انگليسي:

تلاش هاي پژوهش گران براي كنترل و درمان بيماري ها ، هر روز افق هاي تازه اي را به روي جامعه ي بشري مي گشايد . از ميان اين كوشش ها ، همواره مواردي وجود داشته كه نويدبخش علاج بسياري از بيماري ها بوده است . سلول هاي بنيادي يكي از زمينه هاي تحقيقاتي نوين مي باشد . بيش از پنجاه سال از زماني كه براي اولين بار سلول هاي بنيادي انساني در كلينيك مورد استفاده قرار گرفتند ، مي گذرد ، اما هنوز كاربرد اين سلول ها به شكل متدوال در كلينيك هاي پزشكي مطرح نمي باشد . ارزيابي هاي اخلاقي درباره ي استفاده از سلول هاي بنيادي حاصل از جنين انسان كه قابليت رشد و تكوين را دارا مي باشند ، مباحث مهمي از جمله در نظرگرفتن جايگاه كرامت و قداست جنين چه در سطح بين الملل و چه از ديدگاه اديان گوناگون و هم چنين مباحث مربوط به موضوع شبيه سازي درماني را برانگيخته است ؛ چه اينكه مسئله ي كرامت انساني ، همواره از اهم موارد مورد توجه تمامي جوامع بوده است .هريك از اديان الهي در خصوص اين مسائل ديدگاه هاي مختلفي را ارائه داده اند . در حقيقت با ظهور انديشه هاي إعمال اين تلاش ها در خصوص انسان ، ميداني بزرگ براي تلاقي افكار و تعاطي آراء به وجود آمده است .

جمع آوري داده هاي موجود حاكي از آن است كه جامعه ي بين المللي در آغاز دوران جديدي از درمان ها مي باشد ؛ به طوري كه به نظر مي رسد در سال هاي پيش رو شاهد پژوهش هاي بسيار گسترده در زمينه ي كاربرد استفاده از سلول هاي بنيادي، مهندسي بافت و به طور كلي پزشكي بازساختي خواهد بود .

چکيده:

سلول بنيادي-شبيه سازي درماني-مهندسي بافت-پيوند-كرامت-جنين-حقوق بين الملل-فقه اسلامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدجواد جاويد استاد راهنما:
دکتر ساسان صيرفي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.