پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۶۳۶ شناسه:
پريسا هشترخاني دانشجو:
ساختمان بورس اوراق بهادار عنوان فارسي:
The Stock Exchange Architecture عنوان انگليسي:

مي توان ادعا كرد كه ساختمان هاي اداري مالي و سازه هاي بانك ها در ايران، با آنكه خود حامي و نگه دارنده اموال شهروندان و سرمايه داران هستند ولي صاحبان اين ساختمان ها و مسئولان تا اين اواخر به ندرت توجه لازم و درخور را نسبت به معماري ظاهر بيروني و داخلي اين گونه ي ساختماني از خود نشان داده اند.

از ديدگاه كلان اقتصادي، بورس اوراق بهادار در فرآيند توسعه اقتصادي ملي از اهميت زيادي برخوردار است به گونه اي كه ميزان فعاليت و اهميت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه يافتگي اقتصاد ملي رابطه اي همسو دارد. دورنماي فعاليت سازمان بورس و نقشي كه در اقتصاد منطقه و دنيا بر عهده خواهد گرفت، وجود ساختماني در خور سازمان مربوطه را طلب ميكند. بورس اوراق بهادار يكي از كانالهــاي مهم سر مايه گذاري در دنيا به شمار مـــي رود و نبض بازار هاي جهان در بورس هاي مهم كالا و اوراق بهادار مي تپـد، هم چنين بورس شيوه اي براي جمع آوري سرمايه هاي كوچك وبزرگ وهدايت آ ن به اقتصاد كشور و استفاده از آ نها در توليد و ارائۀ خدمات مي باشد.و زمينۀ رشد و توسعۀ اقتصادي و صنعتي را فراهم نموده و با ايجاد مشا غــل جديد و بكار گيري جوانان كشور به مبارزه با بيكاري مي پردازد ،و بسياري ازآ سيبهاي اجتماعي ناشي از بيكاري نظير سرقت ، بزهكاري و غيره كاهش مي يابد.

چکيده:

بورس، اقتصاد، اداره، روابط سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.