پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۳۴ شناسه:
مهسانه افشاري دانشجو:
جايگاه و نقش گرافيك در توسعه گردشگري شهر تاريخي اصفهان عنوان فارسي:
The role of graphic in tourism development in the historic city of Isfahan عنوان انگليسي:

در اين پژوهش به مطالعه و بررسي جايگاه و نقش گرافيك در توسعه گردشگري شهر اصفهان پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحليلي- توصيفي- كاربردي است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق به صورت كتابخانه‌اي و ميداني (با استفاده از اطلاعاتِ در دسترس از طريق مطالعه و بررسي كتب و تحقيقات انجام شده، مشاهدۀ آثار موجود از جمله پوسترها و بروشورها و كاتالوگ‌ها، استفاده از مصاحبه با مسئولين دست‌اندركار) بوده است. هدف از اين مطالعه، بهره‌گيري از نتايج بررسي‌هاي گرافيكي تأثيرگذار بر گردشگري و همچنين تجربه جهاني كاربرد گرافيك در گردشگري با مطالعه موردي گردشگري شهر اصفهان مي‌باشد. مسئله‌اي كه اين پژوهش در پي يافتن پاسخي براي آن مي‌باشد، اين است كه آيا گرافيك تبليغاتي در گردشگري شهر اصفهان جايگاه خود را پيدا كرده است؟ يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه اصفهان داراي آثار باستاني، سابقه ديرين تمدن و فرهنگ، طبيعت و شرايط اقليميِ گوناگون است و از عواملي كه مي‌تواند صنعت گردشگري اصفهان را توسعه و بهبود بخشد؛ اطلاع‌رساني، به كارگيري ابزارها و رسانه‌هاي مؤثر بازاريابي و تبليغات و همچنين كاربرد گرافيك تبليغاتي مناسب و جذاب در آن‌ها است. صنعت گردشگري شهر اصفهان در زمينه انتخاب ابزار تبليغاتي تا حدودي موفق عمل كرده است اما در زمينه گرافيك تبليغاتي آثار، نوعي آسان‌گيري و استفاده سطحي از امكانات كامپيوتر، جايگزين تعمق و انديشه و ابتكار شده است و در ميان صدها نمونه كه به چشم مي‌خورد، نمونه‌اي كه در ياد بماند و فراموش نشود؛ بسيار كم است.

چکيده:

گردشگري، گرافيك، تبليغات، اصفهان، ارتباط تصويري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنما:
دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.