پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۲۶ شناسه:
مهدي رستگاررازي دانشجو:
ساخت گرافن اكسايد مغناطيسي شده به منظور جذب آلاينده موجود در پساب داروئي عنوان فارسي:
Synthesis of graphene oxide-magnetic nanoparticles for adsorption of pollutants in pharmaceutical wastewaters عنوان انگليسي:

يكي از مشكلات محيط زيستي مهم امروزه جوامع بشري، آلودگي آب‌ها و همچنين پساب كارخانه‌هاي مختلف است. از اين ميان مي‌توان به وجود آنتي‌بيوتيك‌ها در پساب‌ و فاضلاب‌ها اشاره كرد كه معمولا به دليل نرخ تخريب كندي كه دارند تا مدت‌ها در محيط باقي مي‌ماند. از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن بود كه يك جاذب مناسب با سطح بالا به منظور جذب داروي سولفامتوكسازول كه به طور معمول براي انسان و دام استفاده مي‌شود، توليد گردد. در اين پژوهش از گرافن اكسايد مغناطيسي استفاده شد كه ابتدا گرافن اكسايد به روش هامرز اصلاح‌شده توليد و به روش همرسوبي مغناطيسي شد كه نهايتا سطح نانوذره مغناطيسي توليدشده m2/g 5/288 بود. پس از آن جذب دارو روي پايه مورد آزمايش قرار گرفت كه بيشترين مقدار جذب 67/188 ميلي گرم دارو به ازاي گرم جاذب بود. همچنين اثر غلظت يوني روي دارو نشان داد كه افزودن نمك سديم كلريد منجر به كاهش ميزان جذب مي‌شود اما با افزودن كلسيم كلريد افت چنداني در ميزان جذب دارو مشاهده نشد. از اين رو مي‌توان گفت كه گرافن اكسايد مغناطيسي‌شده به دليل سطح ويژه و همچنين سهولت در جداسازي گزينه خوبي براي جذب آلاينده به حساب مي‌آيند.

چکيده:

گرافن، گرافن اكسايد، روش هامرز، هامرز اصلاح شده، گرافن اكسايد مغناطيسي، حذف آلاينده، سولفامتوكسازول

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.