پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۱۹ دفاع:
۲۶۲۳ شناسه:
اميرحسين يعقوبي دانشجو:
برنامه‌ريزي وقت ملاقات بيماران سرپايي با استفاده از مشخصات بيماران عنوان فارسي:
Outpatient Scheduling Appointment Using Patient’s Specific Characteristics عنوان انگليسي:

چكيده

امروزه با توجه به افزايش روزافزون جمعيت و موفقيت‌آميز بودن روش‌هاي درماني در مراكز درماني، دستگاه‌هاي بهداشت و درمان مورد توجه بسياري واقع شده‌اند. از اين‌رو، با افزايش تقاضا و كمبود منابع انساني و تسهيلاتي در مراكز درماني جهت توسعه و بهبود عملكرد مراكز درماني، مهم‌ترين چالش‌ها را در برنامه‌ريزي و زمان‌بندي بيماران، تخصيص منابع، بهبود شرايط كاري كاركنان و بهبود كيفيت ارائه‌ي خدمات در اين حوزه احساس مي‌شود. در اين پايان‌نامه، برنامه‌ريزي و زمان‌بندي بيماران در كلينيك‌هاي سرپايي مورد توجه قرار گرفته است.

زمان‌بندي بيماران همواره شامل ايجاد توازني ميان بهره‌وري ارائه‌ دهنده‌ي سرويس و تمايل بيماران براي كمترين زمان انتظار مي‌باشد. در اين تحقيق ما به دنبال استفاده از روشي نوين براي بهبود زمان‌بندي وقت‌هاي ملاقات در تسهيلات پزشكي با بيماران سرپايي با استفاده از ويژگي‌هاي شخصي هر بيمار هستيم. هنگام زمان‌بندي ملاقات‌ها، تسهيلات مراقبت‌هاي‌هاي سلامت مي‌بايست زمان معاينه‌ي بيمار را تخمين بزنند. پرواضح است كه هرچقدر اين تخمين‌ها دقيق‌تر شوند، زمان‌بندي دقيق‌تري هم حاصل خواهد شد و امكان بهبود زمان بي‌كاري پزشك، زمان انتظار بيمار و در نهايت زمان اضافه‌كاري تسهيل فراهم مي‌شود.. در اين تحقيق، ما با استفاده از اطلاعات به دست آمده از يك كلنيك پزشكي و دخيل كردن ويژگي‌هاي هر بيمار اقدام به تخمين زمان معاينه‌ي آن‌ها و ارائه‌ي يك زمان‌بندي بر اين اساس مي‌كنيم چرا كه با توجه به وضعيت فعلي فناوري و توانايي تعيين اينكه چگونه ويژگي‌هاي هر بيمار مي‌تواند بر زمان معاينه تاثير بگذارد مي‌توان انتظار زمان‌بندي‌اي دقيق‌تر داشت.

چکيده:

زمان‌بندي وقت ملاقات، مراقبت‌هاي سلامتي، شبيه‌سازي، كلينيك سرپايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعلي ترابي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر داود گل محمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.