پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۲۲ شناسه:
مينا خالوباقري دانشجو:
پژوهشي بر طراحي گرافيك آمريكا در عصر پست‌مدرنيسم __ سه دهه پاياني قرن بيستم عنوان فارسي:
Study of America Graphic Designe in Postmodernism Era_the last three Decades of 20 Century عنوان انگليسي:

پست‌مدرنيسم به عصر و دوره‌اي اطلاق مي‌گردد كه هم‌اينك در آن به‌سر مي‌بريم. دوره‌اي كه با پا نهادن انسان به دهه 1960 ميلادي، حيات خود را از سرزمين‌هاي غرب و از سوي متفكران و مورخان غربي آغاز نموده و هم‌اينك نيز در جريان مي‌باشد. بشر با ورود به دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، پا به عصر پر فراز و نشيب و متلاطم پست‌مدرن نهاده و متعاقب آن، تمامي وجوهات و شئونات زندگي وي دستخوش تغييرات و دگرگوني‌هايي اساسي شد. هنر نيز مانند ديگر ابعاد و شاخه‌هاي حيات انسان، با ورود به عرصه پست‌مدرن، در هويت و نحوه بيان و ارائه خود تحول يافت و به طَبَع آن، طراحي گرافيك به عنوان يكي از زير شاخه‌هاي كلان در هنر، پسوند "پست‌مدرن" را در كنار خود نشاند تا گرافيك پست‌مدرن حيات و آغاز يابد. در حقيقت، پست‌مدرنيسم به عنوان ديدگاهي كه تمامي چهارچوب‌ها و اصول پيش از خود را مورد ترديد قرار داده و با اعلام حاكميتش، تحولاتي بنيادين در زير‌ساخت‌ها پديد آورد، عرصه گرافيك را نيز هم‌چون ديگر حوزه‌ها، در سطح جهاني متحول ساخت و خصائص مشتركي را در كارها و توليدات هنري- تبليغاتي- رسانه‌اي طراحان گرافيك موجب شد كه خود خبر از ديدگاه واحد پست‌مدرنيسم در ميان اين دسته از طراحان و آثارشان مي‌دهد.

ايالات متحده آمريكا به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بسترهاي رشد، گسترش و بالندگي طراحي گرافيك، در 30 سال انتهايي قرن بيستم، شاهد فعاليت تعداد كثيري از طراحان، چه با عنوان هنرمند بومي و چه طراحاني كه از اروپا و ديگر كشورهاي جهان به اين سرزمين مهاجرت نموده و زندگي كاري و حرفه‌اي خود را در آن بنيان نهادند، بوده است. هنرمندان شاخصي كه پيشگامان طراحي گرافيك بوده و با رويكرد و جهت‌گيري پست‌مدرن، به ارائه آثار گرافيكي در تمامي شاخه‌هاي آن مبادرت ورزيده‌اند. آنان با تغيير جهت و نگاه خود به عنوان هنرمندان پست‌مدرن، مرزهاي طراحي گرافيك مدرن را در آن زمان در هم شكسته و فصل تازه‌اي از آن را به جهان معرفي نمودند. آثار تمامي اين هنرمندان و طراحان، واجد خصوصياتي است كه گرافيك پست‌مدرن را هويت و معنا مي‌بخشد. مشخصاتي كه هم در فرم و صورت بصري و هم در مضمون و محتواي آثار پديدار شدند، از جمله: تقابل و قد برافراشتن در برابر مولفه‌هاي مدرنيسم، رجوع به سنت و عناصر بومي و كلاسيك، لهجه كنايه‌آميز و گاها همراه با هجو و طنز، نمادگرايي، نسبي‌نگري، گرايشات تزئيني، استفاده وافر از خطوط شكسته و اشكال هندسي و نيز كثرت‌گرايي و التقاط‌گرايي در شيوه‌ها و روش‌ها و تلفيق و امتزاج تكنيك‌ها در توليد آثار، كه اين‌ها چندي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي گرافيك پست‌مدرن مي‌باشد. لازم به ذكر است كه با آغاز دهه 80 ميلادي، و پس از روي كار آمدن كامپيوترهاي اَپِل مكينتاش و حركت به سوي ديجيتالي شدن تكنيك‌ها، تحولات شگرفي در گرافيك پديد آمد و هنرمندان بسياري را به توليد آثار در اين قالب، ترغيب ساخت.

مطالعه در نوع و چگونگي رويكرد آثار گرافيكي ارائه شده در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم در ايالات متحده آمريكا، به شناخت و درك هرچه بيشتر گرافيك پست‌مدرن در اين حيطه، كمك شاياني كرده و اين امكان را فراهم مي‌آورد تا با مقايسه اين فصل از گرافيك با عصر ماقبل خود يعني عصر مدرنيسم و نيز با زمان حال، از تغييرات و تحولات هنر گرافيك در اين ادوار مطلع شده و سِير و روند آن را با دانش و آگاهي بالاتري دنبال نماييم.

چکيده:

پست‌مدرنيسم، گرافيك، آمريكا، التقاط‌گرايي، پوستر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنما:
دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.