پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۶۲۱ شناسه:
هاله تمدن نژاد دانشجو:
الگوي سكونت براي سالمندان در شهر تهران عنوان فارسي:
Housing Pattern for the aged عنوان انگليسي:

با يك نگاه اجمالي به خانواده خود و جامعه مشاهده مي شود كه ساختار خانواده تغيير كرده ، خانواده از يك نظام خويشاوندي گسترده به يك خانواده هسته اي تبديل شده. با توجه به مشغله هاي زياد اعضاي خانواده ، نگهداري و مراقبت از سالمندان براي اعضاي خانواده و تنها ماندن براي سالمند ، موجب يك دغدغه فكري شده.انسان در هر سني تلاش براي استقلال و خودكفايي مي كند و در دوران سالمندي با وجود ناتوانيهاي جسمي اين تلاش را ناديده نمي گيرد و بيشتر از پيش اصرار دارد. زيرا براي سالمندان اهميت دارد كه احساس كنند هنوز اعضاي خانواده و ديگران به وجود آنها نياز دارند و مي توانند فعاليتهاي روزانه خود را انجام دهند.با توجه به افزايش سالمندان درخانواده خود و جامعه و مشكلاتي كه در محل سكونت خود مواجه هستند ، ترجيح دادم موضوع پايان نامه خود را الگوي سكونت براي سالمندان انتخاب كنم. اطلاعات مقدماتي اين پژوهش بر اساس مطالعات كتابخانه اي (كتوب ، مقالات، پايان نامه ها و مجلات) و جستجوي مجازي جمع آوري شده و با كمك گرفتن از ابزار مصاحبه با متخصصين ، پژوهشگران ، سالمندان و اعضاي خانواده شان و افرادي كه در دهه 60 متولد شده اند،[با توجه به اينكه بيشترين تولد در اين دهه بوده و در بازه 20 تا 30 سال آينده با يك جامعه اي مواجه مي شويم كه درصد بالايي از جامعه را سالمند تشكيل مي دهند] ، اطلاعات تكميل شده است. با تحليل اين اطلاعات و مشاهدات و بررسي تيپ هاي متفاوت خانه هاي سالمندان، بر اساس داخل يا خارج شهر بودن ، امكاناتي كه دارند ، اين تفاوت را ايجاد مي كند.هدف اصلي پژوهش ، ايجاد فضايي سالمند مدار با افزايش كيفيت زندگي سالمند ، حفظ استقلال ، شأن و منزلت سالمند و ايجاد فضايي آرامش بخش ، مفرح با افزايش حس عشق و اميد به زندگي در اعماق وجود سالمند مي باشد و هدف ديگر طراحي فضايي متناسب با فرهنگ و آيين ايراني مي باشد. با نتايج بدست آمده از بررسي هاي انجام شده ، ايجاد يك مجتمع مسكوني براي سالمندان در هر ناحيه از مناطق شهري با توجه به تعداد سالمندان آن ناحيه ملزوم دانسته شده. سايت طرح معماري در ناحيه چهار ، منطقه يك (محله جمال آباد) تهران ، با توجه به نيازهاي سالمندان مكان يابي شده است. در طرح معماري تلاش شده است ، بستري با تجربه فضايي بدون مانع براي سالمند طراحي شود.

چکيده:

سالمند ، سكونت ، خانواده ، خودكفايي ، اميد به زندگي ، بدون مانع

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عيني فر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.