پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۲۰ شناسه:
مهدي قاسمي والا دانشجو:
تبيين نقش مسكات بر رفتار خريد آني مصرف‌كننده با ميانجي‌گري ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري؛ مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي آديداس در شهر تهران عنوان فارسي:
Explaining the role of mascot on impulsive buying behavior of consumers through the mediation of customer-based brand equity; a case study of Adidas agencies in Tehran عنوان انگليسي:

خريدهاي آني در توسعه قدرت رقابت پذيري در بازار هاي مصرفي ارزش حياتي دارند. از اين رو شناخت و بهبود عوامل تسهيل كننده اين خريد ها نقش به سزايي در افزايش سود آوري اين گونه كسب و كار ها دارد. رقابت موجود در بازارهاي امروز، در مقايسه با گذشته، گستردگي و تنوع بالاتري دارد و بسياري از شركتها در تلاش اند تا با تدوين راهبردهاي رقابتي مناسب، شرايط رشد و پيشرفت خود را فراهم سازند (دهدشتي و مبرهن، 1391). يكي از اين راهبردها، توجه بيشتر به خريدهاي آني است. از ديدگاه آندرهيل، اگر مصرف كنندگان فقط در موقع نيازشان خريد كنند، اقتصاد بازار با شكست مواجه مي شود كه اين جمله، ارزش و حياتي بودن خريد آني را در بازارهاي مصرفي آشكار مي سازد. امروزه برند يكي از دارايي هاي نا مشهود سازمان ها به شمار مي آيد كه مي تواند نقش به سزايي در رشد و قابليت سودآوري آنها در بلند مدت داشته باشد. يك برند كه چكيده اي از هويت، اصالت، ويژگي و تفاوت است و كاتلر از آن به عنوان اسم، عبارت، سمبل، علامت، طرح و يا تركيبي از آن ها كه گرايش به مشخص كردن كالا يا خدمات يك فروشنده يا گروهي از فروشندگان و تمايز آن ها از رقبايشان دارد، ياد مي كند. مسكات ها، نمادهاي هويت تجاري دو يا سه بعدي هستند كه اغلب در كنار لوگوي سازمان، سمبلي براي معرفي يك واحد يا گروه هستند؛ به عنوان مثال شخصيت عروسكي «جناب خان» مسكات يا سمبل برنامه ي خندوانه محسوب مي شود. در اوايل قرن بيستم و هم زمان با انقلاب صنعتي، كلمه «برند» به معناي بخشيدن فرمي ويژه به كالا رايج شد. بعد از جنگ جهاني دوم و با گسترش استفاده از راديو، تلويزيون و بعدها اختراع اينترنت، امكان دسترسي به مخاطبان بيشتري براي شركت ها و سازمان ها فراهم آمد. به اين ترتيب، برندينگ و هويت سازماني كم كم به معناي امروزي آن شكل گرفت. برندينگ اشاره به مجموعۀ فعاليت هايي است كه به منظور خلق، تثبيت و معرفي هويت تجاري يك واحد انجام مي شود. در دنياي امروز، تعداد برندها به قدري زياد است كه ديگر هويت بخشي تنها از راه تمايزي كه براساس كيفيت و ارزش خدمات ايجاد مي شود كافي نيست. اين تمايز بايد داراي معنا باشد. درواقع سياست هاي امروزي برندينگ به دنبال ايجاد و تثبيت تصويري خاص از برند در ذهن فرد است كه ثبات و ماندگاري آن باعث حفظ و ماندگاري برند مي شود. در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي نقش مسكات بر رفتار خريد آني مصرف كننده با ميانجي گري ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري مي‌پردازد.

چکيده:

خريد آني، ارزش ويژه ي برند، مسكات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد صفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.